Podsumowanie Programu Erasmus+

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce zakończyło działania w międzynarodowym polsko – chorwacko – włoskim projekcie „Ponad stereotypami – kobiety na rynku pracy” realizowanym ze środków programu Erasmus+ w Białymstoku i Sokółce w dniach 13-19 maja 2017 roku.

Uczestnicy projektu:

  • z Polski studenci Uniwersytetu w Białymstoku i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sokółce;
  • z Chorwacji uczniowie EKONOMSKIEJ SKOLI BRACE RADICA DJAKOVO, czyli średniej szkoła ogólnokształcąca o profilu biznesowym;
  • z Włoch  uczniowie TES “Roberto Valturio”  w Rimini,  średnia szkoły, która kształci w obszarze ekonomii, biznesu i finansów.

W projekcie „Ponad stereotypami – kobiety na rynku pracy” realizowano następujące cele: niwelowanie stereotypów, promowanie działań na rzecz zmiany sytuacji kobiet na rynku pracy, promowanie, kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości, kształtowanie postaw prospołecznych, gotowości do zmian, zwiększenie szans i możliwości na rynku pracy, poznawanie ciekawych zawodów wykonywanych przez kobiety  w kontekście przyszłego wyboru zawodu, rozwój kreatywności i poczucia własnej wartości uczestników,  umiejętności komunikacyjnych  i  językowych,  wzrost świadomości międzykulturowej, rozwijanie porozumienia i dialogu międzykulturowego, poznanie siebie nawzajem, zwiększenie motywacji do podejmowania własnych inicjatyw, nabycie umiejętności przeprowadzania sondażu, wywiadu, tworzenia biznes planu, dobrego planowania i organizacji.

W działaniach uczestniczyła młodzież  ze środowiska akademickiego, ponadgimnazjalnego i gimnazjalnego, co wiąże się zarówno z wchodzeniem na rynek pracy, jak i wyborem zawodu.

Uczestnicy między innymi poznawali pracę kobiet w różnych obszarach, w różnych zawodach, np. w polityce, w small biznesie. Uczyli się  także tworzyć ankiety, opracowywać wyniki i wnioski, przygotować  i przeprowadzić sondaż i wywiad.  Poznawali  zasady tworzenia własnego biznesu, rolę marketingu i reklamy.   Rozwijali postawy tolerancji, otwartości, poszanowania innej kultury,  kreatywność, niwelowali stereotypy na temat kobiet. Rozwijał się dialog międzykulturowy, nastąpił wzrost motywacji, gotowości do podejmowania własnych inicjatyw, gotowości do zmian, wzrost szans i możliwości na rynku pracy,  umiejętności komunikacyjnych i  językowych.  Wszyscy uczestnicy zakończyli działania bogatsi w nową wiedzę i doświadczenia, w nowych przyjaciół, z którymi przez długi czas będą utrzymywali kontakty i wymieniali doświadczenia.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele środowiska lokalnego, za co serdecznie dziękujemy. Działania były też bacznie obserwowane przez uczniów, którzy bardzo licznie deklarowali chęć udziału w podobnych projektach w przyszłości.

Bogusława Szczerbińska


Zobacz również

Skip to content