Powstanie projekt rewitalizacji

W czasie spotkania

W czwartek 16 lutego 2017 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z przedstawicielami firmy Utila sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aby podpisać umowę dotyczącą opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka.

Projekt wykona konsorcjum firm: Utila sp. z o.o. oraz Eu-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Umowę podpisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Prezes Zarządu Utila sp. z o.o. Michał Kazem-Bek.

W ramach opracowania zakłada się realizację następujących zadań (działań):

 1. Wielokryterialna analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego wraz z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i rewitalizacji;
 2. Promocja procesu rewitalizacji;
 3. Partycypacyjna diagnoza obszarów (w tym spacery badawcze, badania jakościowe, opracowanie raportu z badań jakościowych);
 4. Zakup materiałów do procesów partycypacyjnych i konsultacji;
 5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji;
 6. Pogłębione badania obszaru zdegradowanego w celu wyznaczania obszaru rewitalizacji oraz szczegółowa diagnoza sytuacji wewnątrz obszaru zdegradowanego i rewitalizacji;
 7. Partycypacyjne opracowania założeń programu rewitalizacji;
 8. Sporządzenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 9. Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 10. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 11. Przeprowadzenie spotkań i szkolenia dla Grupy ds. Rewitalizacji;
 12. Przeprowadzenia szkolenia dla Zespołu ds. Rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka będzie gotowy do 14 sierpnia 2017 roku. Koszt przygotowania dokumentu to 53 tys. 600 zł.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content