Nauczyciele spotkali się z logopedą

21 lutego 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce nauczyciele spotkali się z Małgorzatą Gryszel, logopedą z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sokółce na warsztatach ph. „Mowa dziecka i jej wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej”.

Małgorzata Gryszel

Według Małgorzaty Gryszel społeczne zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym stanowi istotny czynnik wpływający na przebieg ich dalszych stosunków społecznych. Analizując związek między zachowaniem się dzieci z zaburzeniami mowy, a przebiegiem ich stosunków koleżeńskich, należy zwrócić uwagę na to, że nieprawidłowości w zachowaniu mogą być konsekwencją zachowań kolegów przejawianych wobec tych dzieci. Nieśmiałość, agresywność, egocentryzm i odstawienie od grupy mogą mieć swoje źródło w braku akceptacji i uznania. Mogą stanowić odpowiedź na nieprawidłowe postawy koleżeńskie wobec tych dzieci.

Z jednej strony – niewłaściwe cechy zachowania się dzieci z zaburzeniami mowy mogą przyczyniać się do unikania przez kolegów kontaktów z nimi, braku akceptacji oraz izolacji i odrzucenia tych dzieci z grup klasowych. Z drugiej strony – przejawiane wobec dzieci zachowania kolegów wyrażające się postawą unikania, antypatią lub wyraźną wrogością sprawiają, że dzieci z zaburzeniami mowy stają się agresywne lub społecznie bierne i same nie dążą do kontaktów z kolegami, unikając wręcz ich towarzystwa i przykrych dla siebie sytuacji. Tak więc negatywne cechy i odchylenia w społecznym zachowaniu mogą być przyczyną i konsekwencją zakłóceń w stosunkach koleżeńskich dzieci z zaburzeniami mowy.

Pełne kompendium opracowane przez panią Małgorzatę Gryszel przeczytać można na stronie biblioteki.

(KB)


Zobacz również

Skip to content