To była pierwsza wielka wywózka

Przedstawiciele władz Sokółki, Straż Miejska oraz młodzież z Koła Miłośników Historii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z nauczycielką Moniką Klim spotkali się w piątek 10 lutego pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru, aby przypomnieć tragiczną rocznicę sprzed 77 lat.

Przed złożeniem kwiatów

– Chcemy oddać cześć mieszkańcom naszego miasta i powiatu, których w lutym 1940 roku dotknęła wywózka na Sybir. W potężny mróz całe rodziny były pakowane na sanie, następnie transportowane na bocznicę kolejową i umieszczane w bydlęcych wagonach. Podróż na Wschód trwała kilka tygodni. Wiele osób jej nie przeżyło – powiedział do zebranych Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Masowa wywózka Polaków na Wschód rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. W latach 1940 – 1941 władze Związku Radzieckiego przeprowadziły w sumie cztery wielkie wywózki – w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz pod koniec maja 1941 roku. W pierwszym etapie wywieziono około 140 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 proc. Polaków (pozostali to Ukraińcy i Białorusini). Deportacje dotknęły przede wszystkim rodziny uczestników wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku, inteligencję, policjantów, leśników, urzędników, wojskowych, lekarzy i nauczycieli. Była to przemyślana i planowo przeprowadzona zbrodnia na polskim narodzie.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content