Jubileusz Fundacji

– Gratuluję wszystkim, dzięki zaangażowaniu których możemy dzisiaj świętować ten jubileusz – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk do uczestników uroczystej gali, jaką zorganizowano z okazji 25-lecia Fundacji Fundusz Pomocy Społecznej i Sokólski Fundusz Lokalny. Uroczystość odbyła się w sobotę 11 lutego w miejscowym kinie „Sokół”.

Zdjęcie grupowe

Zebranych powitała Prezes Zarządu Fundacji SFL Maria Talarczyk. 25-letnią historię organizacji przedstawił krótki film, jaki został przygotowany specjalnie na jubileusz.

W trakcie gali na scenie zaprezentowały się zespoły: „Uśmiech Dziecka” z Sokółki, „Szudziałowianki” z Szudziałowa, „Ad Rem” z Dąbrowy Białostockiej, Zespół Regionalny Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz Chór Seniorów „Sokólskie Wrzosy”.

Prezes Maria Talarczyk odebrała mnóstwo życzeń i gratulacji. Były kwiaty, podziękowania i jubileuszowy tort. Były również Anioły Dobroczynności i Serca Darczyńców dla przyjaciół i sympatyków Fundacji.

Fundacja SFL jest kontynuatorką Fundacji Fundusz Pomocy Społecznej, która powstała w 1989 roku. Za swój cel statutowy FPS obrała pomoc ludziom biednym, samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz utworzenie i prowadzenie Domu Opieki dla ludzi bezdomnych i samotnych.

Pod koniec roku 1998 Fundacja FPS, jako jedna z 14 organizacji pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do tworzenia Funduszu Lokalnego. 26 listopada 1999 roku Rada Miejska w Sokółce powołała Fundację SFL. W okresie minionych 17 lat SFL zrealizowała wiele programów służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałającym bezrobociu i marginalizacji życia najuboższych rodzin gminy Sokółka. W programie Fundusz Stypendialny przyznano 885 stypendiów na łączną sumę 1 mln 231 tys. zł. W programie „Godzina po lekcjach” przyznano 30 grantów na sumę 30 tys. zł. W programie „Działaj Lokalnie” przyznano 196 grantów na sumę 656 tys. 670 zł. Na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz matek dzieci przeznaczono w całym okresie działania Fundacji FPS i SFL 637 tys. 261 zł.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content