System telefoniczny „TELEOPIEKA”

Zaproszenie do zgłoszenia potrzeby skorzystania z innowacyjnego systemu telefonicznego „TELEOPIEKA”

Szanowni Mieszkańcy!
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym oczekiwaniom seniorów, rozważam możliwość współpracy Gminy Sokółka z Polskim Centrum Opieki  – operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy.

W wielu miastach naszego kraju wdrażana jest TELEOPIEKA. Jest to nowoczesny system opieki w warunkach domowych, skierowany do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą podwyższyć swoje bezpieczeństwo osobiste i komfort życia.

Główny cel – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom o ograniczonej samodzielności i możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Jak działa TELEOPIEKA? Osoby objęte usługą TELEOPIEKI domowej zostaną wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Jeśli źle się poczują, przewrócą lub będą chciały wezwać pomoc, mogą nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku, a urządzenie to wyśle sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno – Alarmowego uruchamiając szybką akcję pomocy.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7 poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego do pilotażowego programu TELEOPIEKI w terminie do 27.02.2017 r. Informacja o ilości zainteresowanych jest niezbędna do uruchomienia tej formy pomocy.

DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

Ewa Kulikowska
Burmistrz Sokółki


Zobacz również

Skip to content