To było ostateczne zwycięstwo Polski

W historii zapisała się jako druga co do wielkości – po „Cudzie nad Wisłą” – bitwa, którą stoczyły wojska polskie z wojskami bolszewickimi w 1920 roku.  96. rocznicę Bitwy Niemeńskiej uczczono w niedzielę 18 września 2016 r. w Sokółce. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Pomnik Piłsudskiego w Sokółce

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza, jaką odprawiono w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki.

W obchodach wzięli udział m.in. Minister MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Podlaskiej Policji gen. Daniel Kołnierowicz przedstawiciele służb, inspekcji i straży, delegacja 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz Kompania Reprezentacyjna Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Białegostoku, Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich,  Szwadron  Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku oraz Koło Żołnierzy im. 10. Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin z Białegostoku, a także harcerze z sokólskiego hufca. Pod pomnikiem nie zabrakło również uczestników III Sztafety Niepodległości, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

W sierpniu świętowaliśmy 96-lecie wielkiego zwycięstwa oręża polskiego w 1920 roku. Bitwa Warszawska przeszła do historii Europy jako jedna z najważniejszych bitew w jej dziejach. Wojsku Polskiemu udało się wówczas odeprzeć atak bolszewickich armii, stawiających sobie za cel nie tylko podbój Polski, ale i rozprzestrzenienie  czerwonej rewolucji na całą Europę. Jednak wojska sowieckie wciąż pozostawały na ziemiach państwa polskiego, przygotowując się do kontrofensywy. By zwycięstwo pod Warszawą przeistoczyć w zwycięstwo w całej wojnie polsko – bolszewickiej, konieczny był jeszcze jeden ogromny wysiłek. W trwających tydzień bojach, które przeszły do historii pod nazwą Bitwy Niemeńskiej, toczonych m.in. na sokólskich polach, trud pokonania bolszewików podjęły Dywizje i Brygady 2 i 4 Armii Wojska Polskiego. Przełamanie frontu nieprzyjaciela na linii Niemna dało Polsce zwycięstwo w całej wojnie 1920 roku. Po nadniemeńskiej klęsce Robotniczo – Włościańska Armia Czerwona nie była w stanie podjąć  jakichkolwiek działań ofensywnych, a jej odwrót przekształcił się w ucieczkę. Bitwa Niemeńska przypieczętowała zwycięstwo Polski w wojnie ze Związkiem Sowieckim. Pokonani bolszewicy musieli zgodzić się na rozejm, a później na pokój, dzięki któremu Kresy znalazły się w granicach Rzeczypospolitej. Operacja niemeńska pokazała, jak doskonale dowodzone było Wojsko Polskie. Udowodniła również, że w chwilach szczególnie dramatycznych Polacy potrafili oddać życie, aby bronić znajdującej się w potrzebie Ojczyzny. Polska armia walczyła już od niemal dwóch lat. Kraj był wyczerpany I wojną światową i toczonymi na wielu frontach walkami o niepodległość i zachowanie granic. Imponujące jest więc poświęcenie, , z jakim Polacy – żołnierze i cywile – raz jeszcze zmobilizowali swoje siły, by obronić niepodległą. Szanowni Państwo! Odnoszę się z wielkim szacunkiem do wszystkich mieszkańców Sokółki i powiatu sokólskiego, którzy podejmują działania służące upamiętnieniu bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy w przełomowych dniach wojny polsko – bolszewickiej dawali przykłady najwyższego męstwa i dowody największego poświęcenia Ojczyźnie. Pragnę podziękować Sokółczanom za szacunek dla naszej historii i podtrzymywanie pamięci o bohaterach tych znanych i nieznanych. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak ważną rolę w życiu współczesnych odgrywa wciąż żywa przeszłość, która stanowi źródło nauki dla nas i następnych pokoleń. Zwracam się do młodych ludzi – harcerzy, młodzieży szkolnej – mądrze korzystajcie z doświadczeń przeszłości, odróżniajcie prawdę od propagandy, samodzielnie wyciągajcie wnioski – to wy kształtujecie swoją przyszłość. Kształtujcie ją w duchu mądrego i odpowiedzialnego patriotyzmu – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

List

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Krzysztof Szczebiot, Minister Jarosław Zieliński, Komendant Podlaskiej Policji gen. Daniel Kołnierowicz i Prezes Stowarzyszenie Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej Krzysztof Promiński.

Zebrani wysłuchali także listu Dowódcy 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa płk. Rafała Iwanka, skierowanego do organizatorów uroczystości.

Salwę Honorową na cześć Bohaterów Bitwy Niemeńskiej oddała Kompania Reprezentacyjna Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Białegostoku.

Następnie przystąpiono do złożenia wieńców.

Uroczystość zakończył występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki wraz z mażoretkami.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content