Zwołanie XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Herb SokółkiNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 jt.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala “Lira”).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6829


Zobacz również

Skip to content