Gimnazjum nr 1 szkołą demokracji

Certyfikat

Sukcesem zakończyły się działania uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce na rzecz rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej oraz kształtowania postawy obywatelskiej. Gimnazjum znalazło się w gronie 87 szkół z całej Polski (wśród 3 z województwa podlaskiego), które otrzymały certyfikat „Szkoła Demokracji”. Do programu zgłosiło się ponad 600 szkół, w tym 17 z województwa podlaskiego.

Zadania realizował Samorząd Uczniowski, którym opiekują się panie: Magdalena Breńko i Katarzyna Reszuta oraz członkowie Koła Historyczno – Społecznego prowadzonego przez panią Bogusławę Szczerbińską – koordynatorkę projektu. W programie uczestniczył zespół uczniów w składzie: Paweł Olechno, Angelika Polewko, Marcin Łukaszewicz, Justyna Szczesiul, Kamila Korolczuk, Jakub Horosz, Miłosz Zarzecki, Kinga Olechno, Ada Kondrat, Gabriela Fiłonowicz, Julia Rakieć, Daniel Kowalewski, Aleksandra Kułakowska, Aleksandra Chwiedź, Aleksandra Januszkiewicz.

Pierwszym zadaniem było zdiagnozowanie działań szkoły i wysłanie relacji do CEO. Szkołom, które w terminie przeprowadziły diagnozę i opublikowały relację przydzielono mentora. Czuwał on nad prawidłowym wykonywaniem kolejnych zadań i udzielał wsparcia. Zespół zdiagnozował działania szkoły w siedmiu obszarach (wybory reprezentacji, komunikacja i media, działania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie się i nauczanie, zasoby i kwestie formalne, otwarta szkoła), a następnie, w oparciu o wyniki diagnozy, przygotował  i wprowadził w życie plan poprawy funkcjonowania tych obszarów, które tego wymagały. Uczniowie między innymi zorganizowali w szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, założyli stronę internetową, pocztę dla wszystkich uczniów, omawiali system oceniania, spotykali się z nauczycielami i rodzicami, tworzyli regulaminy i procedury. Relacje ze spełnienia kryteriów w każdym z obszarów Zespół publikował i otrzymywał informację zwrotną o potwierdzeniu spełnienia,  uzupełnieniu lub braku akceptacji. Działania trwały od września 2015 roku do kwietnia 2016 roku, gdy zostało potwierdzone spełnienie kryteriów we wszystkich obszarach.

Udział w programie był bardzo wartościową lekcją demokracji, wpłynął na rozwój samorządności i na integrację całej społeczności szkolnej.

Zespół realizujący projekt

Skip to content