Informacja o poziomie recyklingu w 2015 r.

smieci_rec

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 tj.) Urząd Miejski w Sokółce informujemy, iż w 2015 r. poziom recyklingu osiągniętego na terenie gminy Sokółka wyniósł 21,6 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uklasyfikował się na poziomie 0,6 %.


Zobacz również

Skip to content