Zaproszenie do energetycznego autobusu

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak oszczędzać energię, pieniądze i środowisko, zapraszamy do odwiedzenia energetycznego autobusu, który zaparkuje 5 maja 2016 r. na parkingu za Urzędem Miejskim w Sokółce.

Autobus energetyczny - logo

Autobus energetyczny to mobilne centrum informacyjno-edukacyjne na temat przeciwdziałania zmianom klimatu. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Więcej informacji na stronach:

http://autobusenergetyczny.pl

https://www.facebook.com/Autobusenergetyczny


Zobacz również

Skip to content