Rozlicz PIT do 30 kwietnia i przekaż 1% podatku

Z końcem kwietnia mija termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok poprzedni. Wypełniając formularz podatkowy, możemy wskazać organizację pożytku publicznego (w skrócie OPP), której chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Dlaczego warto przekazać 1%?

Możliwość pozyskiwania 1% przez OPP odgrywa ważną rolę nie tylko w wymiarze finansowym i filantropijnym, lecz także jest narzędziem do budowania kapitału społecznego, zwiększania zaufania i wspierania działań bliskich wartościom każdego z nas.

Zainteresowanie wśród podatników możliwością przekazania na rzecz wybranej OPP 1% podatku dochodowego sukcesywnie wzrasta. W 2014 r. aż 47% Polaków przekazało 1% swojego podatku na rzecz OPP. Zaś w ciągu dekady funkcjonowania organizacji ze statusem OPP kwota przeznaczona na ich rzecz w ramach mechanizmu 1% wzrosła ponad 48-krotnie. Łącznie w latach 2004–2014 na rzecz OPP podatnicy przekazali 3111,5 mln zł.

Jak przekazać 1%?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego wybranej organizacji, należy w zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu wpisać numer KRS tej organizacji oraz wysokość przekazanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż 1% podatku, ale może być niższa. Kwotę należy wpisać w odpowiedniej rubryce. Na przykład w standardowym formularzu PIT-37 są to pola o numerach 137 i 138, znajdujące się w wyodrębnionej części „H. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Odpowiednie rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Wykaz organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku dostępny na stronie: pożytek.gov.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce!

Źródło: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)


Zobacz również

Skip to content