Rada Seniorów już wkrótce!

W środę 13 kwietnia 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk spotkali się z przedstawicielami środowisk seniorów.

Rozmowy w sprawie powołania Rady SeniorówNa sugestię sokólskich środowisk senioralnych, iż w gminie brakuje platformy do wymiany doświadczeń między tymi środowiskami, Pani Burmistrz zaproponowała powołanie Rady Seniorów.

– Zależy mi na wspieraniu gremium osób starszych i na tym, aby te osoby były wsparciem burmistrzowi w podejmowanych inicjatywach. Odkąd objęłam stanowisko burmistrza, bardzo zależało mi na utworzeniu takiej Rady Seniorów, ponieważ razem możemy zdziałać wiele dobrego i zauważyć rzeczywiste potrzeby osób starszych – powiedziała Burmistrz Ewa Kulikowska.

Propozycja Pani Burmistrz została entuzjastycznie przyjęta przez uczestników spotkania wśród których znaleźli się: Henryk Cudnik – Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce, Wiesława Brynda – Przewodnicząca Sekcji Związku Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce, Elżbieta Ceglarska – Przewodnicząca Sokólskiego Klubu Seniora Ogólnopolskiego Towarzystwa Seniorów oraz Elżbieta Haponik – Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce.

– Chcielibyśmy, żeby wszystkie środowiska senioralne miały swoich przedstawicieli w nowej radzie – dodał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Decyzję o powołaniu Rady Seniorów podejmie Rada Miejska w Sokółce.

 

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content