„Kulikowe” – nowe świadczenie dla każdego mieszkańca gminy

[box color=”orange”]UWAGA! Niniejszy wpis był primaaprilisowym żartem ;)[/box]

Od 1 maja br. w gminie Sokółka będzie realizowany program wprowadzający nowe świadczenie dla każdego mieszkańca – tzw. „kulikowe”. Jest to odpowiedź Miasta i Gminy Sokółka na program „Rodzina 500 plus”.

Kulikowe

Założeniem obowiązującego od dzisiaj programu „Rodzina 500 plus” jest pokrycie przez państwo wydatków związanych z wychowaniem dziecka, zaspokojeniem jego życiowych potrzeb i opieką nad nim. Szacuje się, że w gminie Sokółka z programu skorzysta ok. 2,5 tys. dzieci.

Cieszę się, że tyle dzieci z naszej gminy będzie mogło skorzystać z programu „Rodzina 500 plus” – mówi Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Jednak z racji tego, że samorządy od początku są zaangażowane w proces wdrażania programu, my również, jako gmina, postanowiliśmy dorzucić swój kamyczek do tego ogródka. Uważamy bowiem, że takie świadczenie powinno być przyznane każdemu mieszkańcowi naszej gminy, nie tylko dzieciom. Tym bardziej, że Rada Miejska dysponuje środkami, które pierwotnie miały być przeznaczone na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale nie zostaną przekazane na ten cel, gdyż radni odrzucili projekt utworzenia strefy. Chodzi o kwotę 4 mln. zł, która będzie wkładem gminy. Pozostała część środków przeznaczonych na „kulikowe” ma pochodzić z subwencji z budżetu państwa, którą udało się pozyskać z ministerstwa – tłumaczy Ewa Kulikowska.

Z tego powodu Burmistrz Sokółki przekazała członkom Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz radnym Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w gminie świadczenia pieniężnego dla każdego mieszkańca, czyli tzw. „kulikowego”. – Przygotowaliśmy również regulamin wypłaty „kulikowego”, zgodnie z którym prawo do świadczenia będą miały wszystkie osoby zameldowane na terenie gminy Sokółka na pobyt stały lub czasowy przez co najmniej 3 miesiące. Również dzieci objęte programem „Rodzina 500 plus” będą mogły skorzystać z „kulikowego” – dodaje Ewa Kulikowska.

Wysokość „kulikowego” na dany rok ma być określana corocznie uchwałą Rady Miejskiej w terminie do 31 grudnia i ma wynosić tyle, jaki jest w danym roku wiek Sokółki, licząc od daty nadania praw miejskich. Zatem w roku 2016 „kulikowe” nie może być mniejsze niż 407 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Wnioski o wypłatę świadczenia będą przyjmowane w każdym roku od 1 maja do 30 czerwca. Jak informuje Burmistrz Sokółki, do obsługi programu potrzebna jest tylko 1 osoba. – Administrowanie wypłatą „kulikowego” będzie dużo prostsze niż obsługa programu „Rodzina 500 plus” i spokojnie wystarczy do tego jeden pracownik, który będzie zatwierdzać wnioski w systemie i wypłacać świadczenia – wyjaśnia Ewa Kulikowska i dodaje, iż w celu uproszczenia procedury wniosek będzie można złożyć również przez stronę internetową Urzędu Miejskiego www.sokolka.pl.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 31 marca br. pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt wprowadzenia „kulikowego”.

Natomiast na zwołanej w tym samym dniu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej projekt nowego świadczenia wywołał burzliwą dyskusję. Kilku radnych zaproponowało, aby wyłączyć z programu dzieci, które otrzymają 500 zł z programu rządowego, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na remonty chodników w mieście. – Mamy swoich wyborców, musimy im zrobić chodniki – argumentowała grupa radnych. Wywołało to prawdziwą burzę na sali, w efekcie czego przewodniczący zarządził półgodzinną przerwę w sesji.

Ostatecznie, po wielogodzinnych obradach, późnym wieczorem radni jednogłośnie przegłosowali projekt „kulikowego”. Ustalono również jego wysokość w 2016 roku w kwocie 407 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

­ ­– Osobiście uważam, że te środki powinny zostać przeznaczone na stworzenie nowych miejsc pracy w Sokółce. Taką możliwość dałoby utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Na gminę należy spoglądać w perspektywie wieloletniej, a nie przez pryzmat jednej kadencji, a ludziom trzeba dać przysłowiową wędkę, a nie gotową, złowioną rybę. Jednak, skoro radni tak zdecydowali, to lepiej się stało, że zgodzili się na wypłatę nowego świadczenia dla każdego mieszkańca, niż gdyby te pieniądze miałyby zostać przeznaczone np. na „remont wyremontowanych chodników” – stwierdziła Ewa Kulikowska.

Wkład gminy w realizację wypłat „kulikowego” w 2016 roku ma wynieść 4 mln. zł. Pozostała część – 81 mln. zł – będzie pochodzić z bezzwrotnego dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

UM ;)


Zobacz również

Skip to content