Komunikat Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej

Plan zagospodarowania skrzyżowania

Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki informuje, iż po wielu osobistych staraniach doprowadziła do sytuacji w której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok ujęła w swoich planach na rok 2016 rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 (ul. Grodzieńska) z ulicami Piłsudskiego i Plac Kościuszki w Sokółce na odcinku od km 17+035 do km 17+400 wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zakres planowanych robót obejmuje:

  • rozbudowę istniejącego skrzyżowania;
  • budowę sygnalizacji świetlnej;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • dostosowanie istniejącej nawierzchni do prognozowanego natężenia ruchu;
  • przebudowę istniejących chodników wzdłuż przebudowywanych ulic;
  • budowę wydzielonych prawoskrętów i lewoskrętów;
  • przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej SN, oświetlenia ulicznego;
  • montaż ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu;
  • wycinkę drzew.

DO POBRANIA: Plan zagospodarowania

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content