Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w czwartek 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali „Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1, dotyczące prac projektowych związanych z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w zakresie:

Herb Sokółki
– budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 674 oraz kładki dla pieszych w pobliżu przejazdu kolejowego ul. Roski Małe do ul. Warszawskiej;
– likwidacji  przejazdu kolejowego (kategorii D) w km 227.664 na linii kolejowej nr 6 i 57;
– likwidacji przejazdu kolejowego – Geniusze- Zamczysk linia kolejowa nr 6 w km 210.338;
– likwidacji przejazdu kolejowego (kategorii A)  w km 219.580 ul. Lotników Lewoniewskich.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Sokółka oraz wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content