Zwołanie XX Sesji Rady Miejskiej

Herb SokółkiNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XX Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/4343


Zobacz również

Skip to content