Podpisanie stanowiska w sprawie drogi S19

W związku z planowaną w najbliższym czasie przebudową autostrady na odcinku Mińsk – Grodno i zwiększeniem przepustowości przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej oraz przewidywanym znacznym przeciążeniem ruchu pojazdów ciężarowych na drodze krajowej Nr 19, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski oraz Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz podpisali wspólne stanowisko w sprawie podjęcia natychmiastowych działań przez Rząd RP zmierzających do przebudowy drogi krajowej S19 na trasie Kuźnica-Białystok w obecnym jej przebiegu oraz budowy obwodnic miejscowości, przez które przebiega.

Po podpisaniu wspólnego stanowiska

Gminy postanowiły wystosować następujące postulaty:

1. Niezwłoczne włączenie do listy zadań priorytetowych inwestycji dotyczącej drogi krajowej S-19 na odcinku granica państwa (Kuźnica) – Białystok poprzez dostosowanie standardów technicznych do potrzeb ruchu krajowego i międzynarodowego.

2. Budowa obejść miejscowości: Kuźnica, Sokółka, Geniusze, Straż, Buksztel, przebudowę węzłów, skrzyżowań, mostów z jednoczesnym uwzględnieniem przepędów bydła i przejść dzikich zwierząt.

3. Uwzględnić racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego i zasad jego ochrony, budowę ścieżek rowerowych.

4. Zapewnienie zaplecza sanitarnego na trasie oczekiwania do odprawy.

W podpisanym dokumencie upoważniono Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską do reprezentowania stanowiska gmin Sokółka, Czarna Białostocka i Kuźnica w sprawach związanych z przebudową drogi S19.

DO POBRANIA: Podpisane wspólne stanowisko w sprawie drogi S19

(UMS) Fot. Radosław Onoszko


Zobacz również

Skip to content