Ulica Torowa w remoncie

Do końca października potrwają prace związane z remontem ul. Torowej w Sokółce. Do tego czasu należy liczyć się z utrudnieniami związanymi ze zmianą organizacji ruchu.

Remont ul. Torowej

Prace prowadzone są w związku z realizacją przez Gminę Sokółka zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej”.

Na realizację zadania Gmina Sokółka zabezpieczyła w budżecie kwotę 3 mln 520 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 2 mln 322 tys. zł.

 

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 850 metrów i szer. 7 metrów z ciągiem pieszo – rowerowym z płytek betonowych o szer. 2,5 metra;
  • wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej;
  • montaż oświetlenia ulicznego;
  • przebudowę linii średniego napięcia;
  • wykonanie barier energochłonnych od strony nasypu kolejowego;
  • wykonanie bariery przeciwolśnieniowej (ogrodzenie betonowe) zgodnie z wytycznymi PKP.

 

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content