Wypracować kompromis

14 lipca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce spotkali się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, przedstawiciele firmy Barter S.A. Terminalu Paliw w Sokółce na czele z jego Dyrektorem Czesławem Falkowskim oraz mieszkańcy domów sąsiadujących z tą firmą.

Spotkanie w sprawie firmy Barter

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, uwzględniając potrzeby mieszkańców. Miało ono na celu wypracowanie kompromisu w sprawie funkcjonowania zakładu należącego do firmy Barter i jego uciążliwości dla terenów sąsiednich, na których są wybudowane budynki mieszkalne.

Mieszkańcy przedstawili swoje problemy. Obie strony podkreśliły, że są zainteresowane pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy.

Pani Burmistrz zaproponowała spotkanie w terenie (przy firmie Barter) wraz z Dyrektorem firmy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Sokółce, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz z mieszkańcami. Na tym spotkaniu z inicjatywy Pani Burmistrz w porozumieniu z mieszkańcami i przedstawicielami firmy Barter będzie podjęta kolejna próba wypracowania kompromisu. Spotkanie zaplanowane jest na trzeci tydzień lipca br.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content