Planowanie gospodarki niskoemisyjnej

We wtorek 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie z Romualdem Meyerem – Dyrektorem Zarządzającym Pomorskiej Grupy Konsultingowej z siedzibą w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz, Sekretarz Sokółki Adam Łajkowski, Skarbnik Sokółki Janina Kucharewicz oraz Piotr Romanowicz z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Pomorska Grupa Konsultingowa będzie opracowywać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka. Na przygotowanie tego dokumentu Sokółka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość zadania to 41.820 zł, z czego dofinansowanie to 85 proc.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego. Chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza, a także zmianę postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców sokólskiej gminy. Dobrze opracowany plan pozwoli podnieść szanse Sokółki na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Plan ma być gotowy do 15 października 2015 roku.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content