Start Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

wolontariat_rodzinny

Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób wartościowy, a także na potrzeby społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. W roku 2015 szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 7 000 zł uzyska 15 projektów, stworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego. W projektach tych działać będą rodziny wolontariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie zawartymi w poniższych załącznikach. Nabór wniosków potrwa od 2 do 31 marca 2015 r.

DO POBRANIA:
Wolontariat Rodzinny – ulotka informacyjna
Wolontariat Rodzinny – krok po kroku

Więcej informacji na stronie: www.wolontariatrodzinny.pl

Beata Borowiecka
Program „Wolontariat Rodzinny”

Skip to content