System Informacji Przestrzennej Sokółki

Miło nam poinformować o uruchomieniu miejskiego geoportalu Sokółki. Z jego treścią można zapoznać się klikając tu lub w baner po lewej stronie w menu serwisu Sokółka.pl. 

geoportal_sokolki

System Informacji Przestrzennej Sokółki oferuje przeglądanie danych z ewidencji gruntów i budynków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficznego oraz planu miasta (w budowie). Jako podkład wykorzystano Open Street Map.

Geoportal skierowany jest zarówno do jednostek administracji publicznej, jak i mieszkańców, turystów czy inwestorów. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia dla danej działki ustaleń planistycznych. Może on również zapoznać się z informacjami dotyczącymi Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), sprawdzić lokalizację obiektów na planie miasta oraz dokonać podstawowych pomiarów długości i powierzchni. Na własne potrzeby może wyświetlić również dane z innych źródeł, m.in. geoportalu krajowego oraz portali branżowych.

Projekt uruchomienia Systemu Informacji Przestrzennej Sokółki został zrealizowany Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy magisterskiej mieszkanki Sokółki Katarzyny Minczewskiej. Geoportal opracowano we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, które udostępniło autorską aplikację mapową do prezentacji danych.

Mieszkańcy Sokółki oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem geoportalu mogą wyrazić swoje opinie i uwagi poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu dostarczenie wniosków i wskazówek, w jakim kierunku powinien rozwijać się miejski geoportal Sokółki.

Katarzyna Minczewska


Zobacz również

Skip to content