Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce

1procent_logo

Bardzo często pieniądze z 1% wypływają z naszej gminy do dużych miast (np. Warszawy), bo podatnicy przekazują swój odpis głównie na duże organizacje. Należy się zastanowić, czy swój 1% nie lepiej zostawić na potrzeby lokalnej społeczności. To czy w naszej gminie odbędzie się ciekawa i potrzebna inicjatywa, czy pomoc otrzymają mieszkańcy naszej gminy zależy również od tego czy zostawisz swój 1% dla lokalnych organizacji.  

___

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Wspierając swoim 1% Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” wspierasz m.in. wypoczynek letni dzieci, program stypendialny. Fundacja bezpłatnie pomoże wypełnić Twój PIT.

Fundacja SFL wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Fundusz wspiera również inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Nr KRS: 0000026308

___

Hufiec ZHP w Sokółce

– to organizacja posiadająca ponad 100-letnią tradycję
– skupia ponad 150 tys. dzieci i młodzieży
– jest największą organizacją wychowawczą w Polsce
– stoi na straży tradycyjnych wartości
– około 10 tys. instruktorów wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, uczy wielu pożytecznych rzeczy, sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni
– jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Nr KRS: 0000271846  (Dopisek: “Hufiec ZHP w Sokółce”)

___

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Misją organizacji jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Ziemi Sokólskiej poprzez wyrównywanie życiowych szans jej mieszkańców, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne). Pozyskiwane pieniądze (dotacje celowe, 1%) są przeznaczane na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich wiedzę i umiejętności, a przez to zwiększających szanse na udany start w szkołach wyższego szczebla. “Barka” prowadzi również szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Organizuje dla nich szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zatrudnienie wspomagane, grupy wsparcia. Szczegóły dotyczące podejmowanych przedsięwzięć i ich rezultatów na stronie www.barka.internetdsl.pl.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Nr KRS: 0000282524


Zobacz również

Skip to content