Bezpłatny kurs języka angielskiego

Stowarzyszenie Szukamy Polski zaprasza na bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących w ramach projektu „Z ANGIELSKIM ZA PAN BRAT”. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek, 13 stycznia 2014 o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Sokółce przy Placu Kościuszki 26.

W bezpłatnym kursie języka angielskiego mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Sokółka w wieku powyżej 30 lat. Nauka jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy otrzymają m.in. podręczniki do nauki. Kurs zakończy się uzyskaniem zaświadczenia znajomości angielskiego na danym poziomie.

Projekt skierowany jest do 24 osób dorosłych, po 12 osób w grupie. Okres realizacji projektu: 1 stycznia – 30 czerwca 2014 r. Rekrutacja do udziału w projekcie potrwa do 21 stycznia 2014 r. lub do zebrania założonej liczby zgłoszeń. Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w siedzibie Stowarzyszenia Szukamy Polski oraz na stronie internetowej www.szukamypolski.com.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do siedziby Organizatora. Osobiście, pocztą lub mailowo na adres: szukamypolski@gmail.com.
W przypadku pytań dotyczących projektu i rekrutacji prosimy kontaktować się z panią Małgorzatą Burnos (tel. 85 66 33 989 lub tel. kom. 693 325 119)
Organizator: Stowarzyszenie Szukamy Polski, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok, tel./fax 85 66 33 989.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małgorzata Burnos

Skip to content