92. rocznica Bitwy Warszawskiej

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Brytyjski polityk i dyplomata Edgard Vincent D`Abernon nazwał Bitwę Warszawską jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. W środę 15 sierpnia władze i mieszkańcy Sokółki uczcili 92. rocznicę tego wydarzenia.

Bitwa Warszawska trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. W polskiej historiografii często określa się ją mianem Cudu nad Wisłą. Twórcą tego sformułowania była Stanisław Stroński, który 14 sierpnia 1920 roku przypomniał podobnie dramatyczne położenie Francji w czasie I wojny światowej we wrześniu 1914 roku, kiedy to nieoczekiwane odrzucenie wojsk niemieckich z przedpola Paryża nazwano Cudem nad Marną. Pierwszy raz w debacie publicznej użył go Wincenty Witos i było ono chętnie podnoszone przez politycznych przeciwników Piłsudskiego, kwestionujących zasługi Marszałka w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej operacji. Przy tym wszystkim sformułowanie to nabrało konotacji religijnej. Wszak wojska polskie pokonały Armię Czerwoną 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej.

Sokólskie obchody 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęła msza, którą odprawiono w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Proboszcz Stanisław Gniedziejko. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz poczty sztandarowe, a także Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Suchowoli. Był też Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10-go Pułku Ułanów Litewskich.

Kazanie wygłosił Ks. Dariusz Sokołowski.

– Dziękujemy za cud, jaki wydarzył się na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku. Dzięki odwadze naszych wojsk możemy dziś żyć  w wolnej Polsce – podkreślił Ks. Dariusz Sokołowski.

Kaznodzieja odniósł się również do aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce.

– Młodzi wolą wyjeżdżać z tego kraju, bo nie widzą tu perspektyw na dalsze życie. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za ojczyznę ponosi każdy z nas. Władze są nie po to, żeby rządzić, ale po to, żeby służyć. Jeśli myślę tylko o sobie i dbam wyłącznie o swoje interesy, to nie mogę zrzucić na innych  odpowiedzialności za swoje czyny – kontynuował kaznodzieja. – Jaki przykład i wzór mają dziś młodzi? Prostych ludzi traktuje się jako tanią siłę roboczą. Często pracodawca niszczy swoich podwładnych. Dziś mamy nie tylko uczcić kolejną rocznicę, ale też umocnić ducha wiary i zrobić solidny rachunek sumienia – powiedział na zakończenie Ks. Dariusz Sokołowski.

Dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówień okolicznościowych.

Jako pierwsza głos zabrała Wicestarosta Sokólski Alicja Rysiejko.

– W sierpniu 1920 roku żołnierze polscy ofiarowali siebie jako tarczę w obronie umiłowanej ojczyzny. Pokazali, że byli patriotami i wzorowymi obywatelami. Dziś obchodzimy również Dzień Wojska Polskiego. Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Chciałabym złożyć im najserdeczniejsze życzenia, a także podziękować za codzienną pracę i wyrzeczenia – powiedziała Wicestarosta Alicja Rysiejko.

Następnie o zabranie głosu został poproszony Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– Z szacunkiem i zadumą wspominamy tamten czas. Ta rocznica kieruje nasze serca na najważniejsze wartości narodowe. Jakże ważne jest umiłowanie wolności i ojczyzny. Dziś pamiętamy o ofierze pokoleń Polaków i obchodzimy święto narodu, mogącego żyć w bezpiecznych granicach. Szanowni kombatanci i poczty sztandarowe, dziękuję, że zawsze zaznaczacie swoją obecność na takich uroczystościach. Swoją postawą uczycie nas, co to patriotyzm – podkreślił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Głos zabrał również Poseł Jarosław Zieliński.

– W 1920 roku Polska zatrzymała pochód rewolucji komunistycznej na Zachód. W 1980 roku w Polsce powstała „Solidarność”, co okazało się początkiem końca sowieckiego imperium. Te dwa przykłady pokazują, że nasz kraj ma w swojej  historii wielkie dzieła. Polska może wpływać nie tylko na własny los, ale tez na bieg światowych dziejów. Pamiętajmy o swoich bohaterach. Chcemy być narodem i krajem, który trwa – powiedział Poseł Jarosław Zieliński.

Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Marszałka. Uroczystość patriotyczną zakończył występ Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół w Suchowoli.

Wieczorem w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego odbył się koncert w wykonaniu Ewy i Zbigniewa Dębków z Sokółki.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content