Zaproszenie na warsztaty symulacji rozwoju inicjatywy klastrowej

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego (Fundacja EFORT) zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych itp.), pracowników władz lokalnych oraz przedsiębiorców z powiatu białostockiego (z wyjątkiem miasta Białystok) i powiatu sokólskiego do udziału w bezpłatnych 4-dniowych warsztatach SYMULACJI ROZWOJU INICJATYWY KLASTROWEJ w ramach projektu „LOKALNY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Celem warsztatów jest mobilizacja lokalnego potencjału poprzez zmianę postrzegania sektora, budowę konsensusu oraz zaangażowania szerokiego grona podmiotów do prac nad koncepcją powiązania kooperacyjnego. Zaowocuje to wypracowaniem założeń do strategii rozwoju klastra, która stanie się przedmiotem porozumienia klastrowego, podpisanego przez uczestników klastra. Pierwsza inicjatywa klastrowa obejmie swoim zasięgiem powiat sokólski i związana będzie z rozwojem turystyki kulturowej na bazie Szlaku Tatarskiego. Druga inicjatywa klastrowa obejmie swoim zasięgiem powiat białostocki i związana będzie z obsługą turystyki przyrodniczej na bazie Puszczy Knyszyńskiej i Doliny Narwi.

Tematyka warsztatów: kierunki świadczenie usług społecznych w ramach klastra, strategia rozwoju klastra, koncepcja klastrów w ekonomii społecznej, wsparcie inicjatyw klastrowych, clustering i kooperacja w sektorze ES.

Terminy warsztatów:

Białystok: 30-31 sierpnia 2012 r. oraz 12–13 września 2012 r.
(UWAGA! Każda osoba uczestniczy we wszystkich dwóch terminach.)
Liczba uczestników: 20 osób.
Miejsce warsztatów: ”VILLA TRADYCJA”, ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok, www.villatradycja.pl

Sokółka: 5–6 września 2012 r. oraz 19–20 września 2012 r.
(UWAGA! Każda osoba uczestniczy we wszystkich dwóch terminach.)
Liczba uczestników: 20 osób.
Miejsce warsztatów: Restauracja VERDE ul. Białostocka 200, 16-100 Sokółka, www.restauracjaverde.pl
Trener: Marcin Szczebiot

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY ! Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną: poczęstunek, materiały warsztatowe, certyfikat uczestnictwa.

Jak się zgłosić?

Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu do  23 sierpnia 2012 r. poprzez e-mail (biuro@efort.pl), faks 85 663 16 93, pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin). UWAGA! O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy [.pdf]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Zaproszenie – warsztaty w Białymstoku [.pdf]

Program – warsztaty w Białymstoku [.pdf]

Zaproszenie – warsztaty w Sokółce [.pdf]

Program – warsztaty w Sokółce [.pdf]


Zobacz również

Skip to content