Sukcesy uczniów z Gimnazjum nr 1

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce w finale  ogólnopolskiego projektu „Na własne konto”

Gimnazjum nr 1 odniosło wielki sukces w pierwszej edycji programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

W programie uczestniczyło 30 gmin z całej Polski, a jego głównym celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Program składał się z dwóch etapów: I – odbywał się  w czasie ferii zimowych w wymiarze 30 godzin zajęć, które obejmowały takie zagadnienia jak: postawa przedsiębiorcza, pieniądze, bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, moja praca i kariera, ścieżka edukacyjna i zawodowa realizowany w formie zajęć warsztatowych, poprzez pracę w grupach, metodę projektu, gry i zabawy edukacyjne, wycieczkę edukacyjną do lokalnego przedsiębiorstwa (Firma Metal Fach w Sokółce) i banku (Bank SBR w Białymstoku) i  II – w którym uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonywali projekty konkursowe: dokonywali analizy lokalnego rynku, przeprowadzili badania ankietowe, stworzyli pomysły własnej działalności gospodarczej, napisali  biznes plany i nakręcili  filmy reklamowe.

W części konkursowej uczestniczyło 48 zespołów.  Ocenie podlegały wypracowane materiały, czyli  biznes plany i filmy reklamowe.  Do finału „Festiwalu filmów reklamowych”, który odbył się w Warszawie w dniach 28 – 30 maja zaproszono 5 zespołów, wśród których znalazł się zespół z Gimnazjum nr 1 w Sokółce w składzie: Paulina Maciejewska, Gabriela Łowczecka, Jakub Borys , Aleksandra Chmielecka i Agnieszka Romanik.  Finał też zakończył się sukcesem. Uczennica Aleksandra Chmielewska została laureatką i otrzymała w nagrodę roczne stypendium.  W konkursie przyznano  też 5  wyróżnień, a otrzymał je także zespół  z Gimnazjum nr 1 w składzie: Mariola Surowińska, Patrycja Kułak i Natalia Taudul. Opiekunem uczniów  prowadzącym zajęcia w ramach projektu była Bogusława Szczerbińska.

(G1)

Skip to content