Bezpłatne porady księgowe i prawne

Centrum Animacji Przedsiębiorczości Społecznej w Sokółce zaprasza na bezpłatne porady, które odbędą się w terminach:

  • porady księgowe dn. 25.05.2012 o godz. 10:00
  • porady prawne dn. 30.05.2012 o godz. 11:00

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • instytucje, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie powiatu sokólskiego.

Porady odbywają się w Sokółce przy ul.  Grodzieńskiej 1 (wejście od  sklepu Stokrotka). Osoby lub podmioty zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o kontakt:

CAPS w Sokółce
Asystent ds. przedsiębiorczości społecznej – Wioletta Dorosz
ul. Grodzieńska 1 (wejście od sklepu Stokrotka)
tel. 607 501 569
e-mail: caps.sokolka@gmail.com


Zobacz również

Skip to content