Czas posprzątać las

Zapraszamy do akcji sprzątania lasu – 19 maja 2012 r. (w sobotę)

Wiosna jest już w pełni. Powróciły z ciepłych krajów ptaki, zwierzęta obudziły się z zimowego snu. Rozwijają się liście na drzewach i pojawiają wiosenne kwiaty. Każdy z nas bardzo lubi tę porę roku. Często robimy wypady na łono natury np. wycieczki do lasu. Niestety ten przyjemny nastrój psuje nam wszechobecny widok śmieci, które zamiast na wysypisko często trafiają do lasu lub na pobocza dróg. Śmieci nie tylko psują nam widok, ale przede wszystkim stają się śmiertelną pułapką dla różnych zwierząt. Dlatego należy jak najszybciej je uprzątnąć aby zwierzętom nie zagrażały.

Do tej pory w akcjach sprzątania lasu wielokrotnie uczestniczyły dzieci, głównie z Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce. Ich pracy nie doceniają jednak ci, którzy śmiecą, a śmiecą głównie dorośli. Z inicjatywy Nadleśnictwa Czarna Białostocka w październiku 2011 r. to właśnie  dorośli, głównie rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły sprzątali las. W czasie akcji postawiono również drzewo śmieciowe, które miało odstraszać śmiecących.

Nie do końca jednak spełniło ono swoje zadanie. Las ponownie jest zaśmiecony, chociaż może trochę mniej niż dotychczas. Dlatego tym razem również o pomoc w sprzątaniu zwracamy się do osób dorosłych. Liczymy na to, że chętnych nie zabraknie. Mamy nadzieję, że  dorośli dadzą dobry przykład jak dbać o nasze środowisko.

Organizatorem sprzątania jest Nadleśnictwo Czarna Białostocka, a pomysłodawcą pan Wojciech Borys. Akcję wspierają władze samorządowe naszej gminy i powiatu oraz dyrekcja i nauczyciele ZSI w Sokółce.

  • Planowany początek sprzątania – 19 maja 2012 r., godz. 9:00
  • Zbiórka przy Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Szkolna 2
  • Do akcji zapraszamy wraz z osobami dorosłymi  również dzieci (ale sprzątać będą tylko osoby dorosłe!)  dzieci w tym czasie zapraszamy na zajęcia edukacyjne.
  • Dowóz i przywóz oraz sprzęt do sprzątania zapewniają organizatorzy (ze sobą należy zabrać tylko rękawiczki ochronne)
  • Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie  swojego udziału  (do piątku 18 maja 2012r. do godz. 15:00 pod numerem telefonu 603594116 lub 510602634)
  • Zakończenie akcji ogniskiem około godz. 14:00

(B.E.M.)


Zobacz również

Skip to content