Szkolenia dotyczące EFS

Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach zaprasza na kolejne z organizowanych szkoleń poświęconych tematyce pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  pt.:

  • „Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
  • “Dobry projekt krok po kroku – czyli jak prawidłowo konstruować projekty finansowane z EFS”

1. „Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie poprowadzi : Kamil Zbroja

Szkolenie odbędzie się w dniu  18  kwietnia 2012r. , w godzinach 9:00 – 16:00 w Regionalnym Ośrodku EFS w Suwałkach ( ul. Osiedle II 6a ) .

Celem szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników z rolą  i znaczeniem zasady równości kobiet i mężczyzn w projektach w ramach PO KL, poznanie podstawowych  zasad stosowania standardu minimum w projektach,  nabycie umiejętności tworzenia projektu opartego na zasadzie równości płci w zależności   w różnych obszarach

Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji pozarządowych , szkół i placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów funkcjonujących na terenie gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tyś. Mieszkańców, będących potencjalnymi  beneficjentami starającymi się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. “Dobry projekt krok po kroku – czyli jak prawidłowo konstruować projekty finansowane z EFS”

Szkolenie poprowadzi Kamil Zbroja

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r., w godzinach od 9:00 do 16:00 w Regionalnym Ośrodku EFS w Suwałkach.

Celem szkolenia jest  przygotowanie uczestników  do samodzielnego konstruowania  projektów i składania wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2012 r. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów funkcjonujących na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców będących potencjalnymi beneficjentami starającymi sie o środki z EFS.  Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem projektów, szczególnie zapraszamy osoby, które nie mają doświadczenia w tworzeniu projektów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.suwalki.roefs.pl Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch. Ośrodek nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie oraz kosztu ewentualnego noclegu.

Julia Starczewska

Specjalista ds. informacji i promocji

Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach

tel. 87 563 02 19

www. suwalki.roEFS.pl


Zobacz również

Skip to content