Wieloletni Program Inwestycyjny 2013-2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2013-2017. Program ten od roku 2003 jest najważniejszym dokumentem planowania strategicznego samorządu i stanowi podstawę do umieszczania poszczególnych zadań inwestycyjnych w budżetach Gminy na poszczególne lata.

ZOBACZ W BIP >>>


Zobacz również

Skip to content