Artykuły w kategorii: MPWiK

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

MPWiK Sokółka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, decyzją B.RZT.70.46.2024 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka na okres 3 … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content