Nowe ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

MPWiK Sokółka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, decyzją B.RZT.70.46.2024 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka na okres 3 lat.

W związku z powyższym od dnia 28.06.2024 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

DO POBRANIA: Tabela cen i stawek opłat za wodę

www.mpwik.sokolka.com


Zobacz również

Skip to content