Odpust św. Antoniego w Sokółce

We wtorek 13 czerwca 2023 roku w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce odbył się odpust parafialny. W dzień patrona parafii sokólską świątynię nawiedziły rzesze wiernych.

Podczas mszy poświęcono Chleb św. Antoniego.

Główna msza została odprawiona o godz. 11. W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, uczestniczył w niej Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. Nabożeństwu przewodniczył Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Bogusław Urban.

Podczas mszy poświęcono Chleb św. Antoniego. Jak podaje tradycja, św. Antoni pomógł pewnej matce, której dziecko utopiło się w stawie. Obiecała ona świętemu, że jeśli Bóg wskrzesi jej dziecko, otrzyma od niej tyle zboża, ile waży jej syn. Chłopiec wrócił do życia dzięki modlitwie św. Antoniego, który polecił matce rozdać zboże ubogim. Od tego wydarzenia bierze się zwyczaj ofiarowania potrzebującym pomocy pod nazwą „Chleb św. Antoniego”.

Antoni Padewski urodził się w 1195 roku w Lizbonie. Zmarł 13 czerwca 1231 roku w Arcelli koło Padwy. To portugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor Kościoła.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content