Spotkanie wokół albumu „Kobieta Sybiru. Prawo do pamięci”

Sokólski Ośrodek Kultury zaprosił w sobotę 18 lutego 2023 r. Bożenę Bednarek i Dorotę Ostrożańską – autorki albumu pt. „Kobieta Sybiru. Prawo do pamięci” oraz dobrego ducha całego przedsięwzięcia projektowego Jolantę Wołągiewicz by porozmawiać o powstawaniu wspomnianej publikacji.

Spotkanie było bardzo poruszające. Album, jak czytamy we wstępie „zrodził się z potrzeby usłyszenia, udokumentowania i uczczenia świadectw kobiet Sybiraczek – deportowanych i represjonowanych więźniarek, zesłanek i łagierniczek”.

Spotkanie

Autorki przywitała Barbara Maj, dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury wraz z Agnieszką Kozakiewicz, kierownik działu artystycznego. Ogromne emocje wśród oglądających wywołał zaprezentowany film, o tym samym tytule, przywołujący retrospekcje autorów i autorek, których historie rodzinne lub wiersze znalazły się w albumie. Przewijający się niemal przez wszystkie wspomnienia temat dojmującego i wszechobecnego głodu ściskał za gardło.

Samo spotkanie miało wiele wątków – autorki zachęcały do gromadzenia i zapisywania wspomnień rodzinnych, sąsiedzkich związanych ze zsyłką, podkreślały wielokrotnie jak ważna jest pamięć, bo dopóki ją zasilamy – „przeszłość nigdy nie jest martwa” /W. Faulkner/.

Przybliżona została również, bliska autorkom, definicja herstorii (ang. herstory) – historii opisywanej z perspektywy kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziejowej roli. „Dziś wydawać by się mogło, że to głównie mężczyźni z bronią w ręku tworzyli historię. (…) To właśnie one [kobiety] walczyły o byt własnej rodziny, doświadczały głodu, przemocy, gwałtów i strachu o każdy dzień” – czytamy w albumie.

Wśród zaproszonych na spotkanie znalazła się sokólska Sybiraczka pani Krystyna Biziuk, która podzieliła się swoimi trudnymi wspomnieniami, z czasów kiedy jako 6-letnia dziewczynka z mamą i rodzeństwem w bydlęcym wagonie pokonywała drogę do odległego Kazachstanu, by spędzić tam aż 6 lat, gwałtem odebranego, dzieciństwa. Obecna na spotkaniu była również sokólska poetka Leonarda Szubzda, której poruszający wiersz znalazł się w albumie, a autorska recytacja wywołała wzruszenie wśród obecnych.

Dziękujemy naszym Gościniom za wspólny refleksyjny czas, dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za tak liczne przybycie i za wymianę myśli i wspomnień.

Album „Kobieta Sybiru. Prawo do pamięci” powstał w roku 2022 w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, 100-lecie Kobiet i Szukamy Polski, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.

Link do albumu w PDF: Album Kobieta Sybiru. Prawo do pamięci

Bożena Bednarek – redaktorka naczelna portalu podlaskisenior.pl, przedstawicielka stowarzyszeń Szukamy Polski i 100-lecie Kobiet, wice przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów, animatorka kultury, autorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych, konkursów literackich, slamów poetyckich, miłośniczka i propagatorka poezji.

Dorota Ostrożańska – przedstawicielka Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, konsultantka i trenerka biznesu, mentorka, specjalizująca się w tematyce przywództwa, zarządzania przez motywację i budowania odporności psychicznej.

Jolanta Wołągiewicz przedstawicielka Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, Stowarzyszeń Szukamy Polski i 100-lecie Kobiet oraz Podlaskiej Redakcji Seniora portalu podlaskisenior.pl, ekspertka Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, autorka i koordynatorka wielu lokalnych i europejskich projektów włączających osoby starsze.

(AT) fot. Wojciech Panow


Zobacz również

Skip to content