Informacja o rekrutacji

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria zgodnie z Uchwałą NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 r. Rady Miejskiej w Sokółce:

  1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Druk wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy pobrać w placówce, do której kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do kl. I sp dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 696/2023 z dnia 27.01.2023 r. Burmistrza Sokółki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2023/2024.


Zobacz również

Skip to content