Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 14 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życzę satysfakcji z pełnionych obowiązków. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. Życzę satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów na rzecz sokólskiej oświaty – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Po złożeniu uroczystego ślubowania stosowne akty potwierdzające uzyskania statusu nauczyciela mianowanego otrzymali z rąk Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej nauczyciele: Emilia Tryzna z Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce, Aniela Szomko z Przedszkola nr 2 w Sokółce, Edyta Milczarska z Przedszkola nr 5 w Sokółce, Paulina Bitiucka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, Joanna Brzozowska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce oraz Justyna Siemieniako ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce.

Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk pogratulował nauczycielom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, a także za współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Życzył również dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Nauczyciele podziękowali Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej, Zastępcy Burmistrza Adamowi Kowalczukowi, członkom Komisji Egzaminacyjnych, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz pracownicom Referatu Oświaty.

Awans zawodowy nauczyciela jest sformalizowany i określony w przepisach prawa. Ustalone zostały cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący.

Referat Oświaty, Fot. J. Korzeniewska


Zobacz również

Skip to content