Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

Logo

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza mieszkańców gminy Sokółka, którzy:

 • urodzili się w 1949 r. lub później,
 • osiągnęli wiek emerytalny, oraz otrzymują emeryturę z ZUS niższą od emerytury minimalnej (1217 zł miesięcznie „na rękę”),

Logo

do udziału w badaniu naukowym. Badanie polega na rozmowie na temat swojej sytuacji z pracownikiem Instytutu. Rozmowa zostanie przeprowadzona w uzgodnionym, dogodnym miejscu i terminie.

Organizatorzy gwarantują poufność. Dla uczestników badania przewidziane są nagrody – bony Sodexo o wartości 50 zł, do zrealizowania w jednym z wielu sklepów na terenie gminy.

Kontakt: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, tel. 691 797 845, email:

Szczegóły:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest państwową jednostką naukowo-badawczą z siedzibą w Warszawie. Obecnie realizujemy badanie, którego celem jest poznanie sytuacji osób pobierających bardzo niskie emerytury z ZUS. Badanie finansuje Narodowe Centrum Nauki (link do opisu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/520963-pl.pdf). Aby badanie się powiodło, niezbędna jest nam pomoc mieszkańców gminy Sokółka!

Kogo szukamy? Przede wszystkim:

 • osób mieszkających w gminie Sokółka,
 • które urodziły się w 1949 r. lub później,
 • już osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni),
 • pobierają emeryturę z ZUS w kwocie niższej od tzw. emerytury minimalnej, wynoszącej obecnie 1 338,44 zł brutto (ok. 1 217 zł netto).

Nawet jeśli emerytura jest bardzo niska (rzędu kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych), jesteśmy zainteresowani rozmową!

Dodatkowo chętnie porozmawiamy z mieszkańcami gminy Sokółka, którzy:

 • mają nie więcej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i spodziewają się, że ich emerytura będzie niższa od minimalnej,
 • osiągnęły już wiek emerytalny i miałyby emeryturę poniżej minimalnej, ale na razie na nią nie przeszły.

Są wyjątki. Niestety nie możemy zaprosić do badania osób, które pobierają:

 • emerytury z KRUS (również równolegle z emeryturą z ZUS),
 • częściowe emerytury z ZUS,
 • emerytury z ZUS wyliczone z uwzględnieniem pracy za granicą.

Jak będzie wyglądać badanie?

Badanie polega na rozmowie z pracownikiem Instytutu, czyli odpowiedzeniu na pytania dotyczące własnej sytuacji życiowej. Dane osobowe rozmówców będą poufne – nie wydostaną się poza zespół badawczy. Planujemy nagrywać rozmowy na dyktafon (wyłącznie dźwięk). Chcemy skupić się na słuchaniu, nie notowaniu, by nie “przekręcić” potem słów rozmówcy. Zaraz po zakończeniu badania skasujemy wszystkie nagrania. Dla osób, które zgodzą się wziąć udział w badaniu, przewidzieliśmy nagrody – bony Sodexo o wartości 50 zł. Rozmowy zamierzamy prowadzić na początku sierpnia 2022 r., jednak jesteśmy w stanie dostosować termin do potrzeb rozmówców.

Z kim można kontaktować się w sprawie badania?

Dr Danuta Życzyńska-Ciołek (kierownik badania)
tel. 691 797 845, email:

Osoby spełniające kryteria i chcące wziąć udział w badaniu mogą zadzwonić lub wysłać SMS na powyższy numer telefonu, lub wysłać email na adres:

Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania!

dr Danuta Życzyńska-Ciołek


Zobacz również

Skip to content