Spotkanie o planie

Baner Wiedza Edukacja Rozwój

We wtorek 17 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie robocze z członkami Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Dotyczyło ono założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego w Bohonikach.

Spotkanie o planie

Spotkanie zorganizowano z uwagi na problemy, jakie zostały zgłoszone przez mieszkańców Bohonik podczas konsultacji społecznych, realizowanych przez Gminę Sokółka w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do wzięcia udziału w spotkaniu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprosiła Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Małgorzatę Dajnowicz, przedstawicieli Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, przedstawiciela mieszkańców – sołtysa wsi Bohoniki Marek Stankiewicz oraz przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. O założeniach projektu planu wypowiedziały się projektantki planu – Elżbieta Zalewska oraz Barbara Tomecka. Na spotkaniu omówiono rozwiązania i założenia planistyczne z uwzględnieniem miejsc konfliktowych w zagospodarowaniu przestrzennym, ukształtowaniu terenu oraz sposobu dotychczasowego przeznaczenia (wykorzystania) terenu. Wypracowano oraz uzgodniono założenia, które zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Koncert ABIRA w ramach „Letniego grania”

Koncert ABIRA Jakuba Jackiewicza odbył się w Sokółce w dniu 11 sierpnia 2021r. W ramach cyklu Letnie granie w środku tygodnia, Sokólski Ośrodek Kultury zaprosił Sokółczanina, aby prezentując utwory muzyczne z gatunku hip – hop opowiedział o o wartościach, które pomagają mu w codziennym, nie zawsze łatwym życiu. Abir wyśpiewał historie o swojej przemianie, relacji z Bogiem. Porównał swoje stare życie z obecnym i propagował przede wszystkim miłość do drugiego człowieka i Boga oraz szacunek dla samego siebie.

Letnie granie 2021

Koncert doskonale wpisał się w główną myśl całego cyklu i realizował założenia o przeciwdziałaniu uzależnieniom. Jakub Jackiewicz po koncercie spotkał się z publicznością, która chętnie rozmawiała z artystą. Był czas na autografy i zakup płyt, ale także na wymianę doświadczeń artystycznych z młodymi ludźmi, którzy próbują swoich sił w podobnej działalności artystycznej. Niespodziewanym gościem koncertu okazał się Jacek „Heres” Zajkowski, który towarzyszył Abirowi na scenie i wspierał go muzycznie oraz duchowo.

Koncert zrealizowany przy wsparciu środków z Gminnego programu o przeciwdziałaniu uzależnieniom, zgromadził liczną publiczność w bardzo różnym wieku, od kilkulatków, po seniorów. Ta propozycja muzyczna spotkała się z zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Sokółki. W wydarzeniu uczestniczyły także osoby z Wasilkowa, Wrocławia, Białegostoku oraz Grodziska Mazowieckiego. Kolejny spotkanie z Abirem w Sokółce będzie przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na rozprawę administracyjną

Burmistrz Sokółki zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa będącą elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie frontu przeładunkowego ciekłych substancji organicznych oraz paliw naftowych zaliczonych do kl. I na terenie Barter S.A. Oddział w Sokółce o dwa magazynowe zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem pływającym o poj. 5000 m3 każdy, dwa zbiorniki podziemne o poj. 200 m3 każdy i jedno kolejowe normalnotorowe stanowisko przeładunkowe”, planowanego do realizacji na części działki nr 1930, obręb Sokółka, gm. Sokółka, powiat sokólski, woj. podlaskie.

Zgodnie z art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.): W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej: może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w formie wideokonferencji, odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. o godz. 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa jest dokonanie rejestracji poprzez email wysłany na adres https://konsultacje.sokolka.pl/

Termin rejestracji do dnia 3 września 2021 r.

(KM)

Na ławeczce z Tyzenhauzem

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W środę 18 sierpnia 2021 roku nad zalewem w Sokółce została odsłonięta ławeczka Tyzenhauza. To jeden z etapów realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na ławeczce z Tyzenhauzem

W odsłonięciu ławeczki Tyzenhauza uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotr Rygasiewicz, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Helena Kozłowska, Ewa Karczewska, Piotr Kirpsza, a także osoby zaangażowane w realizację projektu z jego Kierownikiem Pawłem Lange – Kuczyńskim na czele.

– Pomysł na ustawienie ławeczki Tyzenhauza w Sokółce zrodził się na etapie pisania projektu. Inne miasta mają podobne ławeczki, które upamiętniają osoby zasłużone dla danych miejsc. W przypadku Sokółki, taką postacią jest Antoni Tyzenhauz. Myślę, że ta ławka stanie się punktem dobrego sąsiedztwa dla mieszkańców Grodzieńszczyzny i Sokólszczyzny – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjątkowo piękna droga

Flaga i godło Polski

Ma ponad 3, 5 kilometra i kosztowała prawie 9 mln złotych. Jej uroczyste otwarcie odbyło się we wtorek 17 sierpnia 2021 roku. Mowa o drodze gminnej Szyszki – Nowa Kamionka.

Przecięcie wstęgi

– Wspaniale, że udało się wybudować tę drogę. Dziękuję dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Niech się jeździ bezpiecznie – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W uroczystości uczestniczyli: Administrator Archidiecezji Białostockiej Ks. Biskup Henryk Ciereszko, Kapelan i Sekretarz Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Ks. Piotr Augustynowicz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce Ks. Bogusław Urban, Sołtys Szyszek Krzysztof Augustynowicz, Sołtys Nowej Kamionki Stanisław Kieżel, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Andrzej Kirpsza, Jarosław Panasiuk i Wojciech Czabatorowicz, mieszkańcy obu wsi i wykonawcy nowej drogi.

– Wasza droga jest wyjątkowo piękna – przyznał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.
– Sokółka ma się z czego cieszyć. Niedawno został oddany do użytku wiadukt, została poprawiona droga z Sokółki do Starej Kamionki. Teraz dochodzi do tego droga z Szyszek do Nowej Kamionki – wyliczyła Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
– Ta droga to wysiłek wielu ludzi – dodał Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko.

ZOBACZ WIĘCEJ

W rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska nazywana też Cudem nad Wisłą została uznana przez historyków za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. 101. rocznicę tamtego wydarzenia oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono w Sokółce w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku.

Adam Juchnik

Uczestnicy uroczystości spotkali się pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono wieńce. Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską reprezentowali: Zastępca Burmistrza Adam Juchnik i Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

– Cud nad Wisłą jest mitem założycielskim Polski Niepodległej. Mitem pięknym, formacyjnym, bo nie ma wspólnoty bez mitu, tak jak nie ma jej bez historii i pamięci. Ponieważ niepodległość i wolność nie są dane raz na zawsze, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym dniu pamiętali także o faktach. Między pokojem ryskim, który zakończył wojnę polsko – bolszewicką w marcu 1921 roku, a atakiem Związku Radzieckiego 7 września 1939 roku, dopełniającym tragedii przegranej kampanii wrześniowej, minęło ledwie 18 lat. Mimo swoich niewątpliwych osiągnięć, II Rzeczpospolita nie była w stanie stawić czoła agresywnym, totalitarnym sąsiadom. Okupacja, a później 50 lat tzw. ludowej demokracji, pozbawiło nas niepodległości, suwerenności, wolności, postawiło poza głównym nurtem rozwoju Europy i Wspólnoty Północnoatlantyckiej. Do tego nurtu wróciliśmy w 1989 roku. Na mocnych fundamentach budujmy naszą wspólnotę, a będzie trwała i wszyscy będziemy cieszyć się w równym stopniu z bezpieczeństwa i z wolności – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Uroczystość uświetniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.

Rocznicowe obchody były kontynuowane w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce, gdzie została odprawiona uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Po mszy, na przykościelnym placu odbył się festyn odpustowy. Przed publicznością zaprezentowały się: Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła”, Chór „Selve Regina” z parafii Wniebowzięcia NMP w Sokółce, Chór „Sokólskie Wrzosy”, Zespół Powiatowy „Studio Poezja”, Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Rowerowe Wakacje z OSiR”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce szykuje nie lada gratkę dla najmłodszych miłośników jazdy na rowerze! Już od najbliższego czwartku 19 sierpnia 2021 r. rusza cykl zawodów pod nazwą „Rowerowe Wakacje z OSiR”.

OSiR logo

Do rywalizacji będą mogły przystąpić dzieci i młodzież w wieku od 1 do 15 lat z pisemną zgodą rodzica. Zawodnicy dysponować własnym kaskiem oraz sprawnym rowerem. W każdym z czterech wyścigów do zdobycia będą punkty rankingowe, dyplomy oraz słodkie upominki. Kategorie wiekowe, terminy oraz szczegóły znajdują się w regulaminie, który jest załączony poniżej.

Zawody organizowane są pod Patronatem Pani Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

DO POBRANIA: Regulamin

Paulina Sawicka, OSiR

Wernisaż fotograficzny w Bibliotece Publicznej

Wernisaż fotografii

16 sierpnia 2021 r.  w holu Biblioteki Publicznej w Sokółce odbył się wernisaż fotograficzny „… wiła wianki, wrzucała je do falującej wody…” autorstwa studentów UTW.

Autorami zdjęć są studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji fotograficznej: Elżbieta Haponik, Anna Werner, Anna Andruszkiewicz i Krzysztof Frejus. Trenerem i opiekunem początkujących fotografów jest Krzysztof Frejus, autor licznych wystaw fotograficznych.

Wystawa jest częścią projektu „Na zdrowie! Wychodzimy z pandemii”, który jest odpowiedzią na potrzeby poprawy jakości życia seniorów po pierwszym roku pandemii. Jednym z działań były właśnie warsztaty z plecenia wianków, które zakończyły się sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście przy sokólskim zalewie.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Plener i wernisaż malarski „Szlakiem Tyzenhauza”

W dniach 12-13 sierpnia 2021 r. odbywał się plener malarski „Szlakiem Tyzenhauza” dla młodzieży w wieku od 11 do 17 lat.

Wystawa prac

Młodzież pracowała pod czujnym okiem 10 wprawionych artystów plastyków, biorących udział w plenerze w Sokółce w terminie 6-15.08.2021r. Wśród nich znaleźli się Sokółczanie , instruktor plastyk Sokólskiego Ośrodka Kultury Adam Smólski oraz prowadzący u nas warsztaty malarskie Zenon Muszler.

W plenerze udział wzięły dzieci z Sokółki, Kuźnicy Białostockiej, Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Belgii i Nowego Yorku. Każdy młody uczestnik, w ciągu dwóch dni, farbami akrylowymi wykonał obraz o wymiarach 30×40 cm.

W piątek 13 sierpnia, na placu przed Kinem „Sokół” odbył się mini wernisaż podsumowujący ich pracę. Zachwytom i gratulacjom, licznie zgromadzonej publiczności, nie było końca. Jesteśmy dumni z tak zdolnej młodzieży i  powstałych prac. W ciągu zaledwie dwóch dni powstały piękne obrazy prezentujące architekturę, krajobraz i zabytki Sokółki. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na seanse Podlaskiego Kina Plenerowego

Podlaskie Kino Plenerowe to okazja by mieszkańcy mogli za darmo, w miłej, wakacyjnej atmosferze zobaczyć dobre filmy i pobyć razem w bezpiecznych warunkach. Seanse będą miały formułę kina samochodowego, połączonego z formułą kina leżakowego.

Zapraszamy na seanse w Sokółce 22 sierpnia 2021 r. stadion OSiR, godz. 16:00 – „Scooby Doo”, godz. 18:00 – „Na noże”.

Plakat - repertuar

Podlaskie Kino Plenerowe (PKP) to propozycja Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Instytutu Kultury, na przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu z największymi filmowymi hitami. W jego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. W organizację wydarzenia zaangażowana jest Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Projekcje odbywają się od 9 lipca w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Białowieży, Turośni Kościelnej, Grajewie, Dąbrowie Białostockiej, Kolnie, Łomży, Rutkach Kossakach, Goniądzu, Augustowie, Tykocinie, Supraślu, Mielniku, Łapach, Suwałkach oraz Sokółce.

W Sokółce najmłodsi obejrzą bajkę „Scooby Doo”, starsi zaś – kinowy przebój pt. „Na noże”. Wszystko to w wakacyjnej scenerii, na wygodnych leżakach lub we własnych samochodach, ze świetnym nagłośnieniem i ekranem o powierzchni 24 m kw! Seanse odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, na powietrzu i z zachowaniem wymaganego dystansu 1,5 metra.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Udział w NSP2021 jest obowiązkowy

Baner

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska – Gminny Komisarz Spisowy po raz kolejny przypomina i informuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl. ZOBACZ WIĘCEJ

Policjanci przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek. Zebrane korki trafiły do czerwonego serca – nakrętkomatu znajdującego się przy sokólskim Urzędzie Miejskim. W ten sposób mundurowi pomagają 9-letniemu Adamowi cierpiącemu na zespół chorób genetycznych.

Nie przestajemy zbierać nakrętek, by pomóc kolejnemu dziecku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Nakręć się na pomaganie”. Razem możemy więcej!

Źródło: sokolka.policja.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Lato z biblioteką”

Plakat

Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce zaprasza czytelników na kolejne spotkanie z cyklu „Lato z biblioteką”. We wtorek 17 sierpnia 2021 o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie ze Studiem Działań Kreatywnych – Gwiazda.

Wyprawa na pirackie wyspy z Robinsonem Kruzoe będzie obfitować w atrakcje. W otoczeniu fal zbudujemy tratwę i przeniesiemy się na bezludną wyspę. Będzie wesoło, przygodowo i kolorowo.

Spotkanie odbędzie się na skwerze przed biblioteką. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu – 85 711 24 72, przez profil na Facebooku oraz w siedzibie Oddziału.

Marcinkiewicz Krystyna
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Nabór do projektu „Bajkoczuli”

Maski teatralne

Rusza nabór do projektu „Bajkoczuli”, który od września rozpocznie Sokólski Ośrodek Kultury.

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miasta i gminy Sokółka. W ramach projektu młodzi ludzie będą mieli możliwość pracy z profesjonalnym reżyserem teatralnym. Nie zabraknie też wyjazdów w ciekawe miejsca oraz spotkań z wyjątkowymi ludźmi.

Zgłoszenia przyjmujemy w wiadomości messenger Sokólskiego Ośrodka Kultury. Zapisy trwają do końca sierpnia 2021. Szczegóły w filmiku pod adresem: https://www.facebook.com/sokolskiosrodekkultury/videos/291617062757488

Projekt „Bajkoczuli” realizowany w Ramach Konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2021″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus”.

Sylwia Nowakowska, SOK

Zaproszenie do konkursu pn. „Zielone spojrzenie”

Baner greenview

Z dniem 6.08.2021 r. Gmina Sokółka ogłasza kolejny nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  • Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji)
  • Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej.
  • Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej
  • Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska)
Logo konkurs greenview

Konkurs trwa do 19.08.2021 r. Wysyłanie zdjęć odbywa się za pośrednictwem e-mail. Zdjęcia należy wysyłać na adres: greenview@sokolka.pl. Do zdjęcia/zdjęć należy dodać skany podpisanych załączników nr 1, 2, 4, 5, 6 z informacją w którym miejscu powstała praca konkursowa i w jakiej kategorii uczestnik bierze udział. Uczestnicy, którzy będą chcieli zgłosić swój film do udziału w konkursie zobowiązani są wysłać maila na adres greenview@sokolka.pl w celu otrzymania instrukcji w jaki sposób mają wysłać wideo do udziału w Konkursie.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Konkursu

Załączniki do Regulaminu

(EJ)

Zwołanie XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00, w Kinie „Sokół”, Plac Kościuszki 24.

Zobacz więcej: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/142038

Skip to content