Zaproszenie na rozprawę administracyjną

Burmistrz Sokółki zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa będącą elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie frontu przeładunkowego ciekłych substancji organicznych oraz paliw naftowych zaliczonych do kl. I na terenie Barter S.A. Oddział w Sokółce o dwa magazynowe zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem pływającym o poj. 5000 m3 każdy, dwa zbiorniki podziemne o poj. 200 m3 każdy i jedno kolejowe normalnotorowe stanowisko przeładunkowe”, planowanego do realizacji na części działki nr 1930, obręb Sokółka, gm. Sokółka, powiat sokólski, woj. podlaskie.

Zgodnie z art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.): W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej: może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w formie wideokonferencji, odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. o godz. 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa jest dokonanie rejestracji poprzez email wysłany na adres https://konsultacje.sokolka.pl/

Termin rejestracji do dnia 3 września 2021 r.

(KM)

Na ławeczce z Tyzenhauzem

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W środę 18 sierpnia 2021 roku nad zalewem w Sokółce została odsłonięta ławeczka Tyzenhauza. To jeden z etapów realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na ławeczce z Tyzenhauzem

W odsłonięciu ławeczki Tyzenhauza uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotr Rygasiewicz, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Helena Kozłowska, Ewa Karczewska, Piotr Kirpsza, a także osoby zaangażowane w realizację projektu z jego Kierownikiem Pawłem Lange – Kuczyńskim na czele.

– Pomysł na ustawienie ławeczki Tyzenhauza w Sokółce zrodził się na etapie pisania projektu. Inne miasta mają podobne ławeczki, które upamiętniają osoby zasłużone dla danych miejsc. W przypadku Sokółki, taką postacią jest Antoni Tyzenhauz. Myślę, że ta ławka stanie się punktem dobrego sąsiedztwa dla mieszkańców Grodzieńszczyzny i Sokólszczyzny – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjątkowo piękna droga

Flaga i godło Polski

Ma ponad 3, 5 kilometra i kosztowała prawie 9 mln złotych. Jej uroczyste otwarcie odbyło się we wtorek 17 sierpnia 2021 roku. Mowa o drodze gminnej Szyszki – Nowa Kamionka.

Przecięcie wstęgi

– Wspaniale, że udało się wybudować tę drogę. Dziękuję dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Niech się jeździ bezpiecznie – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W uroczystości uczestniczyli: Administrator Archidiecezji Białostockiej Ks. Biskup Henryk Ciereszko, Kapelan i Sekretarz Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Ks. Piotr Augustynowicz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce Ks. Bogusław Urban, Sołtys Szyszek Krzysztof Augustynowicz, Sołtys Nowej Kamionki Stanisław Kieżel, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Andrzej Kirpsza, Jarosław Panasiuk i Wojciech Czabatorowicz, mieszkańcy obu wsi i wykonawcy nowej drogi.

– Wasza droga jest wyjątkowo piękna – przyznał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.
– Sokółka ma się z czego cieszyć. Niedawno został oddany do użytku wiadukt, została poprawiona droga z Sokółki do Starej Kamionki. Teraz dochodzi do tego droga z Szyszek do Nowej Kamionki – wyliczyła Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
– Ta droga to wysiłek wielu ludzi – dodał Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko.

ZOBACZ WIĘCEJ

W rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska nazywana też Cudem nad Wisłą została uznana przez historyków za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. 101. rocznicę tamtego wydarzenia oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono w Sokółce w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku.

Adam Juchnik

Uczestnicy uroczystości spotkali się pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono wieńce. Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską reprezentowali: Zastępca Burmistrza Adam Juchnik i Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

– Cud nad Wisłą jest mitem założycielskim Polski Niepodległej. Mitem pięknym, formacyjnym, bo nie ma wspólnoty bez mitu, tak jak nie ma jej bez historii i pamięci. Ponieważ niepodległość i wolność nie są dane raz na zawsze, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym dniu pamiętali także o faktach. Między pokojem ryskim, który zakończył wojnę polsko – bolszewicką w marcu 1921 roku, a atakiem Związku Radzieckiego 7 września 1939 roku, dopełniającym tragedii przegranej kampanii wrześniowej, minęło ledwie 18 lat. Mimo swoich niewątpliwych osiągnięć, II Rzeczpospolita nie była w stanie stawić czoła agresywnym, totalitarnym sąsiadom. Okupacja, a później 50 lat tzw. ludowej demokracji, pozbawiło nas niepodległości, suwerenności, wolności, postawiło poza głównym nurtem rozwoju Europy i Wspólnoty Północnoatlantyckiej. Do tego nurtu wróciliśmy w 1989 roku. Na mocnych fundamentach budujmy naszą wspólnotę, a będzie trwała i wszyscy będziemy cieszyć się w równym stopniu z bezpieczeństwa i z wolności – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Uroczystość uświetniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.

Rocznicowe obchody były kontynuowane w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce, gdzie została odprawiona uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Po mszy, na przykościelnym placu odbył się festyn odpustowy. Przed publicznością zaprezentowały się: Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła”, Chór „Selve Regina” z parafii Wniebowzięcia NMP w Sokółce, Chór „Sokólskie Wrzosy”, Zespół Powiatowy „Studio Poezja”, Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Rowerowe Wakacje z OSiR”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce szykuje nie lada gratkę dla najmłodszych miłośników jazdy na rowerze! Już od najbliższego czwartku 19 sierpnia 2021 r. rusza cykl zawodów pod nazwą „Rowerowe Wakacje z OSiR”.

OSiR logo

Do rywalizacji będą mogły przystąpić dzieci i młodzież w wieku od 1 do 15 lat z pisemną zgodą rodzica. Zawodnicy dysponować własnym kaskiem oraz sprawnym rowerem. W każdym z czterech wyścigów do zdobycia będą punkty rankingowe, dyplomy oraz słodkie upominki. Kategorie wiekowe, terminy oraz szczegóły znajdują się w regulaminie, który jest załączony poniżej.

Zawody organizowane są pod Patronatem Pani Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

DO POBRANIA: Regulamin

Paulina Sawicka, OSiR

Wernisaż fotograficzny w Bibliotece Publicznej

Wernisaż fotografii

16 sierpnia 2021 r.  w holu Biblioteki Publicznej w Sokółce odbył się wernisaż fotograficzny „… wiła wianki, wrzucała je do falującej wody…” autorstwa studentów UTW.

Autorami zdjęć są studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji fotograficznej: Elżbieta Haponik, Anna Werner, Anna Andruszkiewicz i Krzysztof Frejus. Trenerem i opiekunem początkujących fotografów jest Krzysztof Frejus, autor licznych wystaw fotograficznych.

Wystawa jest częścią projektu „Na zdrowie! Wychodzimy z pandemii”, który jest odpowiedzią na potrzeby poprawy jakości życia seniorów po pierwszym roku pandemii. Jednym z działań były właśnie warsztaty z plecenia wianków, które zakończyły się sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście przy sokólskim zalewie.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Plener i wernisaż malarski „Szlakiem Tyzenhauza”

W dniach 12-13 sierpnia 2021 r. odbywał się plener malarski „Szlakiem Tyzenhauza” dla młodzieży w wieku od 11 do 17 lat.

Wystawa prac

Młodzież pracowała pod czujnym okiem 10 wprawionych artystów plastyków, biorących udział w plenerze w Sokółce w terminie 6-15.08.2021r. Wśród nich znaleźli się Sokółczanie , instruktor plastyk Sokólskiego Ośrodka Kultury Adam Smólski oraz prowadzący u nas warsztaty malarskie Zenon Muszler.

W plenerze udział wzięły dzieci z Sokółki, Kuźnicy Białostockiej, Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Belgii i Nowego Yorku. Każdy młody uczestnik, w ciągu dwóch dni, farbami akrylowymi wykonał obraz o wymiarach 30×40 cm.

W piątek 13 sierpnia, na placu przed Kinem „Sokół” odbył się mini wernisaż podsumowujący ich pracę. Zachwytom i gratulacjom, licznie zgromadzonej publiczności, nie było końca. Jesteśmy dumni z tak zdolnej młodzieży i  powstałych prac. W ciągu zaledwie dwóch dni powstały piękne obrazy prezentujące architekturę, krajobraz i zabytki Sokółki. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na seanse Podlaskiego Kina Plenerowego

Podlaskie Kino Plenerowe to okazja by mieszkańcy mogli za darmo, w miłej, wakacyjnej atmosferze zobaczyć dobre filmy i pobyć razem w bezpiecznych warunkach. Seanse będą miały formułę kina samochodowego, połączonego z formułą kina leżakowego.

Zapraszamy na seanse w Sokółce 22 sierpnia 2021 r. stadion OSiR, godz. 16:00 – „Scooby Doo”, godz. 18:00 – „Na noże”.

Plakat - repertuar

Podlaskie Kino Plenerowe (PKP) to propozycja Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Instytutu Kultury, na przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu z największymi filmowymi hitami. W jego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. W organizację wydarzenia zaangażowana jest Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Projekcje odbywają się od 9 lipca w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Białowieży, Turośni Kościelnej, Grajewie, Dąbrowie Białostockiej, Kolnie, Łomży, Rutkach Kossakach, Goniądzu, Augustowie, Tykocinie, Supraślu, Mielniku, Łapach, Suwałkach oraz Sokółce.

W Sokółce najmłodsi obejrzą bajkę „Scooby Doo”, starsi zaś – kinowy przebój pt. „Na noże”. Wszystko to w wakacyjnej scenerii, na wygodnych leżakach lub we własnych samochodach, ze świetnym nagłośnieniem i ekranem o powierzchni 24 m kw! Seanse odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, na powietrzu i z zachowaniem wymaganego dystansu 1,5 metra.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Udział w NSP2021 jest obowiązkowy

Baner

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska – Gminny Komisarz Spisowy po raz kolejny przypomina i informuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl. ZOBACZ WIĘCEJ

Policjanci przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek. Zebrane korki trafiły do czerwonego serca – nakrętkomatu znajdującego się przy sokólskim Urzędzie Miejskim. W ten sposób mundurowi pomagają 9-letniemu Adamowi cierpiącemu na zespół chorób genetycznych.

Nie przestajemy zbierać nakrętek, by pomóc kolejnemu dziecku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Nakręć się na pomaganie”. Razem możemy więcej!

Źródło: sokolka.policja.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Lato z biblioteką”

Plakat

Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce zaprasza czytelników na kolejne spotkanie z cyklu „Lato z biblioteką”. We wtorek 17 sierpnia 2021 o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie ze Studiem Działań Kreatywnych – Gwiazda.

Wyprawa na pirackie wyspy z Robinsonem Kruzoe będzie obfitować w atrakcje. W otoczeniu fal zbudujemy tratwę i przeniesiemy się na bezludną wyspę. Będzie wesoło, przygodowo i kolorowo.

Spotkanie odbędzie się na skwerze przed biblioteką. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu – 85 711 24 72, przez profil na Facebooku oraz w siedzibie Oddziału.

Marcinkiewicz Krystyna
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Nabór do projektu „Bajkoczuli”

Maski teatralne

Rusza nabór do projektu „Bajkoczuli”, który od września rozpocznie Sokólski Ośrodek Kultury.

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miasta i gminy Sokółka. W ramach projektu młodzi ludzie będą mieli możliwość pracy z profesjonalnym reżyserem teatralnym. Nie zabraknie też wyjazdów w ciekawe miejsca oraz spotkań z wyjątkowymi ludźmi.

Zgłoszenia przyjmujemy w wiadomości messenger Sokólskiego Ośrodka Kultury. Zapisy trwają do końca sierpnia 2021. Szczegóły w filmiku pod adresem: https://www.facebook.com/sokolskiosrodekkultury/videos/291617062757488

Projekt „Bajkoczuli” realizowany w Ramach Konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2021″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus”.

Sylwia Nowakowska, SOK

Zaproszenie do konkursu pn. „Zielone spojrzenie”

Baner greenview

Z dniem 6.08.2021 r. Gmina Sokółka ogłasza kolejny nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  • Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji)
  • Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej.
  • Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej
  • Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska)
Logo konkurs greenview

Konkurs trwa do 19.08.2021 r. Wysyłanie zdjęć odbywa się za pośrednictwem e-mail. Zdjęcia należy wysyłać na adres: greenview@sokolka.pl. Do zdjęcia/zdjęć należy dodać skany podpisanych załączników nr 1, 2, 4, 5, 6 z informacją w którym miejscu powstała praca konkursowa i w jakiej kategorii uczestnik bierze udział. Uczestnicy, którzy będą chcieli zgłosić swój film do udziału w konkursie zobowiązani są wysłać maila na adres greenview@sokolka.pl w celu otrzymania instrukcji w jaki sposób mają wysłać wideo do udziału w Konkursie.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Konkursu

Załączniki do Regulaminu

(EJ)

Zwołanie XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00, w Kinie „Sokół”, Plac Kościuszki 24.

Zobacz więcej: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/142038

Festiwal smaków świata przed kinem „Sokół”

Kolejny Festiwal Smaków Świata, zorganizowany przez Sokólski Ośrodek Kultury przeszedł do historii, a wraz z nim wspomnienie rozpływających się w ustach gruzińskich chinkali i chaczapur, amerykańskich donatów w lukrowej posypce, belgijskich frytek, chrupiących kurczaków czy piętrowych hamburgerów.

Na dwa dni centrum miasta, plac przed kinem „Sokół” zamienił się w kulinarną ucztę, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie z bogatej ofert smaków z czterech stron świata.

Cieszymy się tak ogromnym zainteresowaniem festiwalem i zapraszamy na kolejne.

 

Sylwia Nowakowska, SOK

Udział szachistów ASU w Memoriale Ireny Warakomskiej

3 sierpnia 2021 r. rozegrano 9 rundę w V Międzynarodowym Memoriale Ireny Warakomskiej w Suwałkach. Turniej trwał 8 dni. Partie rozgrywano systemem szwajcarskim z tempem 60 minut na partię+30 sekund za posunięcie. W sumie runda trwała 3 godziny. Sędzia głównym był IA Maciej Cybulski.

Turniej dla naszych szachistów był kolejnym etapem przygotowawczym do Eliminacji Międzywojewódzkich do finałów MP w 2022r. Podczas turnieju szachiści ćwiczyli warianty debiutowe, elementy taktyki i strategii. W zespole ASU Sokółka wystartowało dwoje szachistów debiutujących w szachach klasycznych: Laura Bielec i Alek Dziełak.

Wyniki zawodników ASU Sokółka uzyskane w turnieju:
1. Dzieszko Łukasz – 5 pkt
2. Dziełak Aleksander – 5 pkt
3. Bielec Laura – 4 pkt
4. Maliszewski Stefan – 3,5 pkt
5. Pac Cyryl – 2,5 pkt

Turniej na plusie (więcej zwycięstw niż porażek) ukończyło 2 szachistów. Blisko granicy 4,5 pkt była Laura Bielec.

Następnym etapem doskonalenia umiejętności szachowych będzie 57 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdrój w dniach 13.08.-21.08.2021 r.

Podziękowania szachistom za trud i wysiłek podczas turnieju – było wiele emocji, ale i też doświadczenia turniejowego. Zmęczeni, ale z poczuciem dobrze wykonanej pracy wracaliśmy do domu. Dziękujemy p. Ewie Kulikowskiej Burmistrz Sokółki za dofinasowanie kosztów udziału szachistów w turnieju. Dziękujemy rodzicom za opiekę na szachistami podczas turnieju.

Józef Bochenko
Trener ASU Sokółka

Zaproszenie na festyn dla dzieci

Baner

Sokólski Ośrodek Kultury już po raz kolejny zaprasza wszystkie dzieci na „Festyn dla dzieci”.

W najbliższy czwartek 12 sierpnia 2021, od godziny 17.00 plac przed kinem „Sokół” zamieni się w wielki plac zabaw z atrakcjami dla najmłodszych. Wystarczy wziąć ze sobą rodziców i dobry humor, a animatorzy zadbają o resztę. Zapraszamy!

Sylwia Nowakowska
Sokólski Ośrodek Kultury

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o stypendia

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 października 2020 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

Oferty należy składać w terminie do 30 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2021 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

ZAŁĄCZNIKI:

zarzadzenie_457_2021

umowa_art_16_ust_1_6

oferta_realizacji_zadania

sprawozdanie_z_wykonania_zadania

Referat Oświaty

Skip to content