Grafiki i exlibris Juliusza Szczęsnego Batury

Na zdjęciu Juliusz Szczęsny

19 lutego 2020 r. Sokólski Ośrodek Kultury zaprosił do Galerii “Za Lirą” na wystawę prac Juliusza Szczęsnego Batury.

W dniu wernisażu plastyk zdradził tajniki swojej twórczości, szczegółowo opowiedział jak powstają grafiki, jakie są metody kolorowania, jakich używa materiałów. Gościom nie pozostało nic, tylko zacząć naśladować twórcę. Jest to jednak bardzo żmudny proces i pracochłonna pasja. Spotkanie było bardzo interesujące szczególnie dla młodzieży, która na zajęciach koła plastycznego, wraz z instruktorem Adamem Smólskim, próbuje technik graficznych – linorytu.

Sokólski Ośrodek Kultury otrzymał od artysty piękny prezent- własny exlibris – znak własnościowy (przeważnie właściciela książki), najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem lub stylizowanymi inicjałami czy nazwą instytucji.

Juliusz Szczęsny Batura urodził się 20.11.1953r. W Augustowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Z wykształcenia jest matematykiem. Od 1986 roku, kiedy uzyskał uprawnienia artysty grafika z Ministerstwa Kultury i Sztuki, pracował jako nauczyciel plastyki i instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie i
Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Obecnie jest na emeryturze. Do 2007 roku tworzył kukiełki i scenografie Dziecięcego Twórczego Teatru Lalkowego „Bajama” przy APK w Augustowie, prowadzonego przez żonę Biankę. Od końca lat siedemdziesiątych zajmuje się grafiką.Wiodącą formą grafiki, którą uprawia, jest ekslibris. Miał 50 wystaw indywidualnych w kraju. Brał udział w 160 wystawach zbiorowych. Jest ilustratorem kilku książek dla dzieci oraz tomików poezji. Z jego inicjatywy odbywały się w Suwałkach cztery edycje ogólnopolskiego konkursu na ekslibris dziecięcy i młodzieżowy im. Marii Konopnickiej.

Wystawę oglądać i nabywać prace artysty można do 13 marca 2020 r.

Agnieszka Kozakiewicz


Zobacz również

Skip to content