Październikowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7). prawnik – 22, 29 października 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00 psycholog – 4, 10, 11 października 2018 … ZOBACZ WIĘCEJ

Rozpoznali kapliczkę, zdobyli nagrody

Magdalena Wasilewska i Teresa Panasiuk zwyciężyły w konkursie ogłoszonym na Facebooku przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską. Żeby znaleźć się wśród konkursowych laureatów wystarczyło odpowiedzieć poprawnie na pytanie w dwóch konkursach, gdzie znajduje się przydrożna kapliczka, których zdjęcia zamieściła Burmistrz Sokółki. – To nie było trudne … ZOBACZ WIĘCEJ

98 lat po Bitwie Niemeńskiej

Finał Sztafety Niepodległości, spektakl teatralny i koncert pieśni patriotycznych – na te wydarzenia zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska z okazji 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Obchody odbyły się w niedzielę 23 września 2018 roku.

Złożenie wieńca

Przed południem Burmistrz Sokółki uczestniczyła we mszy polowej, jaką odprawiono na cmentarzu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, w sąsiedztwie pochowanych tam Podhalańczyków.

Następnie pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego Pani Burmistrz podziękowała wszystkim uczestnikom V Sztafety Niepodległości, którą zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. W tym roku w sztafecie pobiegło ponad 150 osób. W sumie – w ciągu trzech dni – pokonali ok. 130 kilometrów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyprawki czytelnicze dla trzylatków

Biblioteka Publiczna w Sokółce informuje, że w połowie września 2018 r. rozpoczął się pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Książka na start

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

ZOBACZ WIĘCEJ

UTW w Sokółce ambasadorem starych drzew

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza 25 września 2018 r.  o godz. 16:00 do holu biblioteki na wernisaż fotografii pt. “Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce ambasadorem starych drzew”. Wystawa jest zwieńczeniem realizacji projektu w ramach programu regrantingowego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce pn. “Dbamy o drzewa 2 … ZOBACZ WIĘCEJ

Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej 2018/2019.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796 ), uchwały nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. ,,Wyprawka szkolna’’ pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Perkunowe wyroki w czytelni biblioteki

20 września 2018 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła w swoich progach pisarkę Joannę Żamejć, która promowała swoją najnowszą powieść “Perkunowe wyroki”.

Spotkanie z Joanną Żamejć

Joanna Żamejć jest z zawodu i zamiłowania bibliotekarką. Od prawie 30 lat mieszka w Niemczech, niedaleko Bremy i jest tam szefową bibliotek gminnych. Urodziła się i wychowała w Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur, i jak mówi, jej książki powstają z tęsknoty za tym miastem, jej serdecznym miejscem na ziemi. Pani Joanna ma polsko-litewsko- niemiecko- tatarskie korzenie i tak barwni są też bohaterowie jej powieści. Od dziecka lubiła wymyślać i opowiadać różne historie, pisze wiersze i krótkie opowiadania dreszczykiem, opowiada w pracy w bibliotece i oprowadzając znajomych po Bremie.

ZOBACZ WIĘCEJ

XIX Rodzinny Festyn Dobroczynny

Zdjęcie grupowe

16 września 2018 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie kolejny raz bawiono się przed kinem „Sokół” na Rodzinnym Festynie Dobroczynnym i Święcie Organizacji Pozarządowych.

Dzieci z Przedszkola nr 3 w Sokółce, które realizują z Fundacją SFL projekt z Programu „Działaj Lokalnie” zatańczyły pięknego poloneza. Prócz przedszkolaków zaprezentowały się też inne organizacje biorące udział w programie Działaj Lokalnie X 2018: zespół nauczycielek ”Ad Rem” z Dąbrowy Białostockiej, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce w pokazie poloneza, zespół Szudziałowianki, kabaret z Krynek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Doświadczenia Tadeusza Kiczuka, czyli z życia wzięte

19 września 2018 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Tadeusza Kiczuka z wykładem pt. Moje doświadczenia, czyli z życia wzięte. 

Spotkanie z Tadeuszem Kiczukiem

Tadeusz Kiczuk od ponad 40 lat jest żywieniowcem i masażystą oraz redaktorem tematycznym czasopisma naukowego “Postępy techniki przetwórstwa spożywczego”. Ponieważ „… zdrowie jest dobrostanem ciała, ducha oraz sytuacji socjalnej człowieka, a nie tylko brakiem choroby lub ułomności. Zdrowie nie może być jedynie celem, ale jest źródłem siły, którą posiłkujemy się w naszym codziennym życiu” (Światowa Organizacja Zdrowia), wiodącym tematem spotkania były porady żywieniowe, jak ustrzec się lub pozbyć dolegliwości zwanych chorobami, takich jak nerwica, parkinson, alzheimer, migrena, astma, zakrzepica i inne.

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta, co przełożyło się na dużą frekwencję. Pan Tadeusz był otwarty na pytania gości, zawsze odpowiadał na nie posiłkując się doświadczeniami własnej praktyki. Porady pana Tadeusza Kiczuka były na tyle interesujące, że wielu słuchaczy zdecydowało się robić notatki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przystanek Nadzieja na pikniku w Starej Kamionce

17 września 2018 r. na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce odbył się piknik, na którym uczestnicy grupy wsparcia Przystanku Nadzieja mogli atrakcyjnie i radośnie spędzić ciepłe, jeszcze letnie popołudnie, uczestnicząc w ciekawych grach i zabawach integracyjnych oraz zręcznościowych prowadzonych przez  Agnieszkę i Seweryna Bona, nauce tańca “belgijka”, pieczeniu kiełbasek nad ogniskiem oraz wspólnym biesiadowaniu przy stołach suto zastawionych słodyczami, gdzie atrakcją była kolorowa wata cukrowa.

Zdjęcie grupowe

Piknik zorganizowany został przez wolontariuszy z Przedszkola nr 1 w Sokółce pod opieką pań: Edyty Kondrat, Wiolety Szczęsnowicz i Barbary Andrukiewicz, Przedszkola nr 2 pod opieką pani Sylwii Szomko, Przedszkola nr 3 pod opieką pani Marty Olechno, Szkoły Podstawowej w Geniuszach pod opieką pań: Joanny Wołyniec i Ewy Kozak, Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce pod opieką dyrektor szkoły pani Joanny Gejdel, pani Katarzyny Rabiczko i pani Anny Rećko oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką pani Dyrektor Elżbiety Szomko i pani Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wakacyjne szaleństwa z Filią Biblioteczną Nr 1

Wakacje w Filii Bibliotecznej Nr 1 na Osiedlu Zielonym były pracowite dla bibliotekarek i ciekawe dla młodych czytelników. Zorganizowane zostały dwa spotkania z cyklu  „Piknik z książką” oraz „Pożegnanie wakacji”. Korzystając ze słonecznej pogody bibliotekarki zmieniły park przy bibliotece w kolorowe miejsce zabaw ruchowych i czytelnię „pod chmurką”.

Zdjęcie grupoweWykorzystując różnorodne formy opowiadania bajek i wierszy starały się zaszczepić w młodych czytelnikach miłość do książek oraz chęć do jak najczęstszego odwiedzania biblioteki.  Po raz pierwszy w naszej filii bibliotecznej zaprezentowany został teatrzyk Kamishibai oraz teatrzyk pacynkowy.

Dzieci brały udział w różnorodnych zabawach ruchowych, m.in. przeciąganiu liny, skakaniu na dużych piłkach czy zabawy w „pająka i muchę”. Panie zorganizowały zabawy plastyczne, tworzono balonowe potworki, zakładki do książek metodą origami a także kolorowe, zabawne pocztówki z wakacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie autorskie z Joanną Żamejć

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Joanną Żamejć i jej najnowszą powieścią „Perkunowe wyroki”. Joanna Żamejć jest z zawodu i zamiłowania bibliotekarką. Od prawie 30 lat mieszka w Niemczech, niedaleko Bremy i jest tam szefową bibliotek gminnych. Urodziła się i wychowała … ZOBACZ WIĘCEJ

18 lat Prymusa

Logo SFL

Program Stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich jest prowadzony przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny od 2001 roku, we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i Urzędem Miejskim w Sokółce.

W ciągu 18 lat z programu „Prymus” przyznano 584 stypendia o wartości 636 500 zł. Środki na ten cel pochodziły z:

  • dotacji Fundacji im. Stefana Batorego – 284,750 zł
  • Urzędu Miejskiego w Sokółce – 180 000 zł
  • ze zbiórek i darowizn Sokólskiego Funduszu Lokalnego – 155 450 zł
  • Starostwa Powiatowego w Sokółce 16 000 zł.

W bieżącym roku wyjątkowo przyznano stypendia z jednorazową wypłatą dla 22 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konkursu „Opowiedz …”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” X edycji „Działaj Lokalnie” 2018. Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych … ZOBACZ WIĘCEJ

Parafia w Sokolanach ma 400 lat

Bądźcie dumni z tej 400 – letniej tradycji, z której wyrastacie. Świętowanie jubileuszu jest spojrzeniem w przeszłość. To dumne spojrzenie w wiarę przodków – powiedział Ks. Bogusław Urban, Proboszcz sokólskiej Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa podczas obchodów 400-lecia Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sokolanach. Odbyły się one w niedzielę 16 września 2018 roku.

Tablica pamiątkowa

Uroczystej mszy przewodniczył Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja Księdz Arcybiskup Tadeusz Wojda. W obchodach uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Kowalczukiem. Po mszy Arcybiskup poświęcił pamiątkową tablicę.

Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów był festyn, który zorganizowano na przykościelnym placu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Happening z udziałem osób niepełnosprawnych

We wtorek 11 września 2018 roku na placu przed sokólskim kinem „Sokół” odbył się happening z udziałem osób niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Happening w centrum miasta

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Q Pomocy wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych Koło Terenowe w Sokółce.
– Życzę wszystkim udanej zabawy – powiedział do uczestników happeningu Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Organizatorzy zaplanowali występy artystyczne osób z niepełnosprawnościami z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. Była też sesja zdjęciowa z udziałem osób niepełnosprawnych. Fryzury i makijaże dla modelek wykonali uczniowie sokólskiego Zespołu Szkół Zawodowych. Przed publicznością zaprezentowała się również grupa „Cyrkplozja” z Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Różanymstoku. Uczestnicy happeningu zostali zaproszeni do udziału w konkursach, które pomogły zrozumieć, z jakimi przeszkodami i barierami spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Medale Nikoli i Jasia na Mistrzostwa Polski MTB

W sobotę 15 września 2018 r. na torze motocrossowym w Głogowie odbyły się Mistrzostwa Polski MTB Szkółek Kolarskich. Sokólską szkółkę reprezentowali Nikola Gliniecka i Jan Kaźmierowski.

Młodzi kolarze MTB

Wyścig rozgrywał się na mocno technicznej rundzie o długości 1,8 km z licznymi przeszkodami typu muldy, ostre wiraże, sztywne podjazdy i techniczne zjazdy. Nikola i Jasiu mieli do przejechania po 2 rundy w swoich kategoriach wiekowych. Pierwsza na trasę wyścigu wyruszyła Nikola, która zaraz po pierwszym podjeździe “oderwała się” wraz z dwiema zawodniczkami od reszty grupy i szybko zbudowała sobie bezpieczną medalową przewagę. Wyścig rozstrzygną się na ostatnich kilkudziesięciu metrach przed metą. Nikola zdobyła brązowy medal.

Bardzo podobny przebieg wyścigu miał miejsce w kategorii chłopców, w której startował Jaś Kaźmierowski. Trójka zawodników w zasadzie od samego początku kontrolowała wyścig. Przed końcem pierwszej rundy Jaś wyszedł na drugą pozycję i “trzymał się koła” pierwszego zawodnika. W połowie drugiej rundy młody kolarz SKK Sokół stracił kilka sekund na technicznym odcinku do pierwszego zawodnika i dojechał na metę na II pozycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na warsztaty

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na warsztaty z żywieniowcem, masażystą Tadeuszem Kiczukiem, ph. “Moje doświadczenia, czyli z życia wzięte”. Wiodącym tematem spotkania będą porady jak ustrzec się lub pozbyć dolegliwości zwanych chorobami, między innymi takich jak nerwica, parkinson, alzhaimer, migrena, astma, zakrzepica i innych. … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej. 2018-09-19, w godz. 8-14: Jałówka (nr 61 i 64) 2018-09-21, w godz. 9-15: Sokółka (ul. Tęczowa 12) Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl PGE Dystrybucja S.A. Oddział … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content