Co dla narodu jest najważniejsze

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce

Uroczystości związane z obchodami 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Świętem Wojska Polskiego odbyły się we wtorek 15 sierpnia 2017 roku w Sokółce. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprosili: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w sokólskim Kościele Kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który powiedział:

„W sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy toczyła się bitwa uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach świata, bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła nie tylko dopiero co odzyskaną niepodległość, ale także uchroniła Europę przed przeniesieniem do niej bolszewickiej rewolucji. Oddajemy dzisiaj przede wszystkim hołd bohaterom tamtych dni – żołnierzom Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętamy także o kolejnych pokoleniach Polaków zmuszonych często do oddania życia za Ojczyznę. Dziękujemy dzisiaj żołnierzom za ich ofiarność, odwagę i poświęcenie.

Dzisiejsza rocznica zwraca naszą uwagę na to, co dla narodu jest najważniejsze i najcenniejsze. Na wartości, z którymi powinniśmy się utożsamiać: umiłowanie wolności, suwerenności i miłości Ojczyzny. Wysiłek naszych przodków stanowi spuściznę, z której powinniśmy być dumni, jednocześnie zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas teraz spoczywa.

Będąc suwerennym państwem o ogromnym potencjale społecznym, silnie umocowanym w międzynarodowych strukturach NATO i Unii Europejskiej, mamy możliwość kontynuacji budowy nowoczesnego i silnego państwa. Państwa prawa opartego na poszanowaniu Konstytucji. Państwa przyjaznego obywatelom, które jest domem dla tych, którzy kochają Polskę, chcą w niej mieszkać i dla niej pracować. Niepotrzebne są nam uprzedzenia, próby wykluczenia, dzielenie społeczeństwa – to niszczy naród, niszczy państwo. Pamiętajmy, że suwerenności i niepodległości nikt nie dał nam na zawsze. Musimy o nią dbać naszą codzienną pracą, postawą i zaangażowaniem. Musimy wspólnym wysiłkiem chronić nasz kraj.

A świętujące dzisiaj wojsko polskie otaczane szacunkiem i uznaniem w tych wysiłkach ma szczególne znaczenie – musi zawsze stać po stronie narodu i dla niego służyć. Chcemy, by nasze dzieci, następne pokolenia, miały przed sobą spokojną przyszłość. Kochamy nasz kraj, kochajmy go mądrze!”

Zebrani wokół pomnika wysłuchali również przemówień Posłów Mieczysława Kazimierza Baszko oraz Dariusza Piontkowskiego, a także Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Krzysztofa Krasińskiego.

Gdyby nie ta wielka ofiara krwi, dzisiaj wszyscy tutaj i w Paryżu rozmawialibyśmy po rosyjsku – powiedział nawiązując do historycznego zwycięstwa w Cudzie nad Wisłą z 1920 roku Dyrektor Oddziału ZUS w Białymstoku Jerzy Maciej Kraszewski.

Apel Pamięci odczytał ułan z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Tomasz Horsztyński.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem i występ Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli.

Podczas uroczystości można było również wziąć udział w stacjonarnym pokazie wyposażenia policji, straży granicznej i straży pożarnej.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content