Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt „Stop przemocy w rodzinie”, w ramach którego od 17 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz pomoc z zakresu ochrony zdrowia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Priorytet II: „Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Terminy przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym:

  • Psychiatra: 22, 29 sierpnia 2016 r. w godz. 15:00 – 17:00
  • Psycholog: 17, 24, 31 sierpnia 2016 r. w godz. 16:00 – 20:00
  • Prawnik: 23, 30 sierpnia 2016 r. w godz. 16:30 – 19:30
  • Pedagog: 18, 25 sierpnia 2016 r. w godz. 16:00 – 18:00

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego będzie aktualizowany co miesiąc.

Projekt zakłada również stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.

Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

www.opssokolka.pl


Zobacz również

Skip to content