Komunikat Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej

Po podpisaniu dokumentówW dniu 16 marca 2016 r. został podpisany Protokół Uzgodnień pomiędzy Gminą Sokółka reprezentowaną przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską i Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota w zakresie wspólnych inwestycji drogowych na lata 2016 -2018.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska realizując potrzeby mieszkańców gminy i dane im słowo, zgodziła się na współfinansowanie dróg powiatowych. Drogi te będą finansowane w 50% przez Gminę Sokółka (poniżej treść uzgodnień).

Zawarte porozumienia są też wynikiem wielotygodniowych negocjacji Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej ze Starostą Powiatu Sokólskiego Piotrem Rećko, aby ująć w porozumieniach dodatkowo realizację dróg gminnych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content