Zaproszenie

konsultacje

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się kulturą fizyczną i sportem na spotkanie informacyjne poświęcone współpracy w tym zakresie ze szkołami.

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 16:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury (sala główna).

Anna Żemajduk


Zobacz również

Skip to content