Articles for tag: boks, Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie, Tomasz Potapczyk, UKS BOXING

Wsparcie organizacji Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie

Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie – Sokółka 2016

W czwartek 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Sokółka a Uczniowskim Klubem Sportowym “BOXING SOKÓŁKA”. Zawarta umowa dotyczy udzielenia klubowi dotacji na organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie – Sokółka 2016 w wysokości 30 000,00 zł.

W spotkaniu w sprawie podpisania umowy wzięli udział: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, Wiceprezes Zarządu UKS “BOXING SOKÓŁKA” oraz przedstawiciel klubu Stanisław Sacharczuk.

Celem imprezy jest wyłonienie Mistrzów Polski w Boksie oraz popularyzacja boksu olimpijskiego w kraju, a w szczególności w Gminie Sokółka.

Patronat nad mistrzostwami, które odbędą się w dniach 14-19.11.2016 r. obejmuje m.in. Burmistrz Sokółki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content