Spotkanie z Wiktorem Sazonau

Biblioteka Publiczna w Sokółce oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś zaprasza na spotkanie literackie z WIKTOREM SAZONAU – dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym. Początek spotkania o godz. 17.00 w dniu 21 listopada (środa), w czytelni biblioteki, Os. Centrum 21.

Urodził się 18 października 1963 w Holszanach koło Oszmiany, na Grodzieńszczyźnie (dawniej Kraj Wileński). Ukończył wydział historyczny Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie. W latach 1993-1998 przedsiębiorca. Jego biznes został skonfiskowany przez administrację Aleksandra Łukaszenki za związki z opozycją demokratyczną. Obecnie dziennikarz, pisarz, działacz społeczny związany m.in. z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”. Pracuje dla białostockiego tygodnika „Niwa” (miejsce pierwszej publikacji niniejszego tomu w języku białoruskim) oraz Białoruskiego Radia Racja. Członek Związku Pisarzy Białoruskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska niepodległość ma 94 lata

Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie – wielokrotnie powtarzał Marszałek Józef Piłsudski. W niedzielę 11 listopada sokółczanie uczcili 94. rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska ponownie pojawiła się na mapie Starego Kontynentu. Państwo nie było jeszcze w pełni zjednoczone, nie miało ustalonych granic. Jego obszar obejmował blisko 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których mieszkało 14,5 mln osób.

Dokładnie 94 lata temu Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców Polski – Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej wrócił z więzienia w Magdeburgu. Po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską, wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. 16 listopada 1918 roku przyszły Marszałek (odebrał buławę marszałkowską 14 listopada 1920 roku – przyp. red.) w depeszy do państw Ententy, ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego, obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. W jednym ze swoich przemówień, Józef Piłsudski stwierdził: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. Ale niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sonda dotycząca naliczania opłat za odpady

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa dotycząca utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011r. Nr 152, poz. 897).

Nowy system zacznie funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Wówczas wejdą w życie uchwały rad gmin, a gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnią świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Gmina będzie zarządzać odpadami komunalnymi, a mieszkańcy będą ponosić opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami. Rada gminy jest zobligowana przepisami prawa do wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim przypomina, iż trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”.  ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatny kurs spawania

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Białymstoku zaprasza na bezpłatny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) + rysunek techniczny, skierowany do osób w wieku +50.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „ZAWODOWCY +50” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje udzielane są w:

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego
Ul. Ludwika Waryńskiego 26, III piętro lok.2
15-461 Białystok
Tel. 85 83 12 270, 604 721 411
www.zawodowcy50.org.pl

(JS)

Świerkowa i Krasickiego już po remoncie

Nowy asfalt i obustronne chodniki pojawiły się na ul. Świerkowej i Krasickiego w Sokółce. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Białystok Grupa Augustów.

Roboty trwały od sierpnia do października. Prace wykonane przy ul. Świerkowej kosztowały 65.143 zł. Z kolei za remont ul. Krasickiego Gmina Sokółka zapłaciła 194.181 zł. Długość zmodernizowanych odcinków wynosi odpowiednio: ul. Świerkowa – 80 mb, ul. Krasickiego – 171 mb.

(UM)

Drewniane budynki trzeba chronić

„Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” – to nazwa wystawy fotograficznej, jaką można obejrzeć w Muzeum Ziemi Sokólskiej. Ekspozycja została otwarta w piątek 26 października. Materiały z wystawy znalazły się w publikacji o tym samym tytule.

Projekt „Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” został zrealizowany przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy współpracy z sekcją historyczną Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Sokólski Fundusz Lokalny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z woj. podlaskiego nt. „Sprawozdawczość i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu samorządu na realizację zadań własnych gminy”.

Szkolenie odbędzie się w Białymstoku 9 listopada (piątek) w godz. 9.00-16.00 w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje projekt „Wstań i idź”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszane są niezatrudnione osoby niepełnosprawne w wieku od 20 do 55 lat, mieszkające na terenie powiatu sokólskiego. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Szkolenia będą odbywać się głównie w godzinach popołudniowych w budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce przy ul. Mickiewicza 2a.

ZOBACZ WIĘCEJ

Mamy „Społecznika Roku 2011”

Maria Talarczyk z Sokółki znalazła się wśród osób wyróżnionych w konkursie „Społecznik Roku 2011” Tygodnika Newsweek Polska. Partnerem głównym konkursu była Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, zaś partnerem merytorycznym – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Społecznik Roku” to inicjatywa, która ma na celu nagrodzić aktywność społeczna pojedynczych osób i stojących za nimi organizacji.

Maria Talarczyk jest Prezesem Zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Od ponad 20 lat podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Trzy modlitwy, jeden cel

W piątek 26 października pod Pomnikiem Pięciu Kultur w Sokółce zebrali się katolicy, prawosławni i muzułmanie, aby wspólnie pomodlić się o pokój na świecie.

Inicjatorem tego wyjątkowego wydarzenia w historii Sokółki był Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach. 26 października wyznawcy islamu rozpoczęli obchody Święta Ofiarowania, czyli Kurban Bajram.

– Z tej okazji postanowiliśmy zaprosić duchownych różnych wyznań do wspólnej modlitwy o pokój. Uznaliśmy, że dobrym miejscem do jej przeprowadzenia będzie Pomnik Pięciu Kultur, który w 2010 roku pojawił się w Sokółce – powiedział Maciej Szczęsnowicz, Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Święta u wyznawców islamu

26 października muzułmanie rozpoczynają obchody trwającego cztery dni Święta Ofiarowania, czyli Kurban Bajram. To jedno z dwóch najważniejszych świąt religijnych w islamie.

Podczas Kurban Bajram w meczetach odprawiane są uroczyste nabożeństwa, po których muzułmanie składają ofiary w postaci zwierząt.

Z okazji Święta Kurban Bajram, wszystkim wyznawcom islamu składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

W meczecie w Bohonikach koło Sokółki uroczyste nabożeństwo zaplanowano na piątek 26 października, na godz. 10. Natomiast o godz. 12.40 przy Pomniku Pięciu Kultur w Sokółce (obok banku PKO – przyp. red.) rozpocznie się modlitwa o pokój. Będą w niej uczestniczyć duchowni katoliccy, prawosławni i muzułmańscy.

Pierwsze sukcesy zawodników UKS „OMEGA”

20 października 2012 r. w Bielsku Podlaskim odbył się VI Międzynarodowy Mecz Pływacki Dziecięcych Drużyn Klubowych z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski „ZŁOTA JESIEŃ 2012”.

W zawodach wzięło udział 370 zawodników, w tym 26 z UKS „OMEGA” Sokółka. Był to debiut sokólskich pływaków w barwach nowego klubu, pod opieką trenerów Konrada Stackiewicza i Rafała Firsa.

Po zaciętej walce i przy bardzo wysokim poziomie zawodów, zawodnicy z Sokółki uzyskali 8 medali – 5 srebrnych i 3 brązowe. Trzy srebrne medale zdobyła Gabriela Czarnowicz, dwa srebrne medale i jeden brązowy Anita Hajduk a dwa brązowe Konrad Rećko. Pozostali sokólscy zawodnicy też wypadli bardzo dobrze. Do zdobycia medalu niewiele zabrakło Pawłowi Pietrychowi, Damianowi Anisko i Aleksandrze Rogowicz.

Więcej na temat występów zawodników UKS „OMEGA” Sokółka można zobaczyć na stronie www.uksomega.pl, gdzie dostępne są zdjęcia oraz filmy z zawodów.

(PR)

Skip to content