Igryły będą miały nową drogę

Flaga i godło Polski

W piątek 11 września 2020 roku Burmistrz Sokółki podpisała umowę na budowę drogi gminnej w Igryłach. Odbyło się to podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Przetarg został ogłoszony 25 czerwca 2020 roku, a otwarcie ofert miało miejsce 16 lipca. Inwestycja potrwa do 30 listopada 2020 roku. Koszt zadania to 1 mln 333 tys. 447 zł, z czego 663 tys. 776 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Konferencja prasowaPrzedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120. Długość drogi do przebudowy około 855 m.

Początek w/w drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 297 B droga 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – droga 19. Natomiast koniec wyznacza skrzyżowanie z drogą gminną nr 103718 B Wysokie Laski – Igryły. Droga gminna na przeważającej długości znajduje się na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkańcom dojazd do domów i gospodarstw rolnych.

Zamówienie obejmuje nawierzchnię jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej. Zakres opracowania obejmuje: usunięcie humusu, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej szer. 1,0m, ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, przebudowa przepustów, ułożenie przepustów pod zjazdami, przebudowę wodociągu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Tekst na podstawie materiałów z Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sokółce

Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content