Zwołanie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje V Nadzwyczajną Sesję Rady na dzień 10 lipca 2024 r. (środa) o godz. 15:00, w sali „Lira” Sokolskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/78c79c42-a113-4


Zobacz również

Skip to content